Inköpschefsindex under förväntningar

September månads preliminära inköpschefsindex för EMU-området visar att det sammanvägda inköpschefsindexet för industrin och tjänstesektorn föll till 50,4.. http://www.pressen.se/10584917.html