Nokia klådde förväntningarna

Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:15 euro för det fjärde kvartalet 2019.

Genomsnittet av 22 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0:13 euro per aktie, enligt Infronts sammanställning.

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0:10 euro, mot snittestimatet 0:08 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 6.903 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 6.940 miljoner euro.

Ingen utdelning föreslås, vilket bolaget har flaggat för.

Nokia har tidigare sagt att bolaget ska återuppta utdelning när nettokassan når 2 miljarder euro igen. Det beräknas inte ske under det tre första kvartalen under 2020.

Det skriver vd Rajeev Suri i vd-ordet i torsdagens rapport.

”Med tanke på det typiska säsongsmönstret för kassaflödet, förväntar vi oss inte att nå den nivån (2 miljarder euro) under de tre första kvartalen av det här året. Om vi överträffar 2-miljardersmålet efter den tidpunkten, kommer styrelsen utvärdera möjligheten att föreslår utdelning för räkenskapsåret 2020”, skriver Nokias vd i rapporten.

Upprepar prognoser

Nokia står fast vid sina prognoser för koncernens justerade rörelsemarginal och vinst per aktie för 2020.

Bolaget står fast vid prognosen om en marginal på 9,5 procent, plus/minus 1,5-procentenheter, 2020.

Det justerade resultatet per aktie väntas liksom tidigare uppgå till 0:25 euro, plus/minus 0:05 euro.

Även det långsiktiga målet (3-5 år) om en marginal på 12-14 procent kvarstår, enligt rapporten.

Genomsnittet av 22 analytikers förväntningar låg inför rapporten på en koncernmarginal på 9,3 procent för 2020 och en vinst per aktie på 0:25 euro för 2020, enligt Infronts sammanställning.

Spår oförändrad marknad

Telekombolaget Nokia räknar nu med att bolagets primära adresserbara marknad, exklusive Kina, blir omkring oförändrad (”flat”) under helåret 2020.

”Vi har beslutat att exkludera Kina, givet att det innebär stora lönsamhetsutmaningar att gå efter marknadsandelar i Kina och regionen har en viss unik marknadsdynamik”, skriver Nokia apropå marknadsutsikten.

Bolagets tidigare prognos var att Networks och Nokia Softwares primära adresserbara marknad skulle visa fortsatt tillväxt under helåret 2020.

Nokia står fast vid förväntningarna om att bolagets egen verksamhet utvecklas i linje med den adresserbara marknaden (Networks och Software).

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

Läs artikeln

Icas resultat något under förväntan

Ica redovisar ett ebit-resultat på 1.249 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Genomsnittet av fem analytikers estimat, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 1.328 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.267 miljoner kronor. Här var snittestimatet 1.328 miljoner.

Intäkterna uppgick till 30.850 miljoner kronor, mot ett snittestimat på 30.993 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 12:00 kronor per aktie för helåret 2019 (11:50 kr för 2018). Analytikernas snittestimat var en utdelning om i snitt 11:95 kronor.

 

Läs artikeln

Nordea bättre än prognoserna

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.013 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019. Det kan jämföras med ett snittestimat om 955 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser. Gp till artikeln

Axfood nådde inte förväntningarna

Axfood redovisar ett rörelseresultat på 487 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Genomsnittet av tre analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 509 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 13.040 miljoner kronor under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 13.114 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 3,7 procent för kvartalet, mot väntade 3,9 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 7:25 kronor per aktie för helåret (7:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 7:00 kronor.

Axfood räknar med att investeringarna under helåret 2020 kommer att uppgå till mellan 0,9-1,0 miljarder kronor.

Vad gäller Axfoods nya högautomatiserade logistikcenter står bolaget fast vid bedömningen att den totala avtalade investeringen med leverantören Witron uppgår till 240 miljoner euro under perioden 2019-2023, det vill säga lite mer än 2,5 miljarder kronor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker sammanställt av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

Läs artikeln