SEB och Nordea tar marknadsandelar inom bolån

SEB tog 18,9 procent av nyutlåningen och Nordea 20,3 procent, i båda fallen de högsta nivåerna på fem år och nivåer som går att ställa mot marknadsandelar, inom svensk bolånestock, på 13,8 respektive 13,6 procent.

Swedbank hade däremot endast en nyutlåningsandel på 12,7 procent, mot en marknadsandel om 24,1 procent avseende svenska bolån. Även Handelsbanken hade en lägre utlåning än marknadsandelen, 13,3 procent, varpå marknadsandelen minskade med 0,1 procentenhet från juni till 22,4 procent, enligt Bloomberg News.

Danske Banks svenska bolånebok minskade aningen i volym under juli, enligt nyhetsbyråns sammanställning.

Statistiken visade att de monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade 4,9 procent i juli, liksom i juni, jämfört med samma månad föregående år. Enligt Infront Datas prognosenkät väntades en ökning om 4,8 procent i juli.

 

Läs artikeln

Banker stiger på börsen

Stockholmsbörsen har inlett tisdagen med handel kring nollstrecket. SSAB och banker steg bland storbolagen. Lite längre ned i listorna avancerade Balco 8 procent trots sänkt tillväxtprognos för helåret.

Fler sysselsatta i andra kvartalet

Antalet personer i åldrarna 15-74 år som var sysselsatta ökade med 38.000 personer till 5.158 miljoner under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.. http://www.pressen.se/10496482.html