Så mycket kan du få tillbaka vid tågförseningar

Åska, växelfel och folk i järnvägsområdet får punktlighetsstatistiken att spåra ur. Under juni var tre av tio fjärrtåg försenade medan helgens tågkaos i Sydsverige drabbade tusentals resenärer.  Beroende på tågsträckans längd och hur stor förseningen är kan du ha rätt att få hela beloppet tillbaka.

Negativ organisk tillväxt för Eltel

Installationsbolaget Eltels organiska tillväxt uppgick till minus 6,4 procent under det andra kvartalet 2019. Det operativa ebita-resultatet ökade dock till 2,5 miljoner euro jämfört med 2 miljoner euro under samma period i fjol. Läs artikeln

SAAB vill sälja Gripen till Colombia

Det är cirka 20 israeliska Kfir-stridsplan som ska bytas ut i Colombia och affären kan enligt nyhetsbyråns källor komma att kosta över 1 miljard dollar.
”Olika länder, inklusive Spanien, Sverige och USA, har lämnat formella erbjudanden till Colombia för att ersätta flygen. /…/ Plan som Saab Gripen, Eurofighter och F-16 utvärderas, en process där flygvapnet kommer att lämna rekommendationer för beslutsfattande vid en tidpunkt regeringen bestämmer”, skriver landets flygvapen i ett uttalande. http://www.pressen.se/10400985.html

Skanska mer än dubblar vinsten

Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. http://www.pressen.se/10400980.html

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-juni 2019

April–juni 2019 Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 % Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBITA-marginal 0,9 % (0,7) EBIT 2,1 miljoner euro (1,6) och EBIT-marginal 0,8 % (0,5) Resultat efter skatt -2,0 miljoner euro (0,2) Resultat per aktie -0,01 euro (0,00), före och efter utspädning Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,5 miljoner euro.Läs artikeln