Kraftigt sänkt resultat för Kindred

Speloperatören Kindreds spelöverskott summerades till 226 miljoner pund i det andra kvartalet. Väntat var ett spelöverskott på 237 miljoner pund, enligt Bloombergs sammanställning av sju analytikers estimat.

Det underliggande ebitda-resultatet blev 30,5 miljoner pund (41,7), mot förväntade 39,2 miljoner.

Resultatet före skatt uppgick till 14,7 miljoner euro, jämfört med 28,9 i samma kvartal föregående år.

Under tredje kvartalet hittills, perioden 1 juli till 22 juli 2019, var Kindreds genomsnittliga dagliga spelöverskottet i brittiska pund 7 procent lägre än under hela tredje kvartalet året före.

Marginalpress i Sverige

Den svenska marknaden förbättrades sekventiellt från det första kvartalet, men fortsätter att pressa marginalerna för Kindred.

Det skriver bolagets vd Henrik Tjärnström i rapporten för det andra kvartalet 2019.

”Som vi har understrukit under en lång tid, och som vi såg i det första kvartalet 2019, så har omregleringen i Sverige resulterat i betydande marginalpress på kort sikt drivet av högre spelskatt men också högre marknadsföringskostnader eftersom vi investerar på lång sikt”, skriver han.

Bolaget skriver också att den svenska marknaden förbättrades från det första kvartalet, men jämfört med det andra kvartalet föregående år påverkades ebitda-marginalen negativt med 9,2 miljoner pund.

Hög marknadsföringskostnad

Marknadsföringskostnaden som andel av spelöverskottet var 29 procent, vilket var den högsta nivån sedan 2013 jämfört med andra kvartal utan större fotbollsevenemang, skriver bolaget.

Även satsningen i USA, där Kindred har gått live i Pennsylvania, påverkade ebitda-resultatet negativt med 1,6 miljoner pund i kvartalet.

 

 

 

Läs artikeln

Skanska slog analytikernas förväntningar

Rörelseresultatet blev 2.737 miljoner kr i det andra kvartalet. Bloombergs analytikerenkät utifrån upp till åtta prognoser låg här på 2.511 miljoner kr. Intäkterna summerade till 45.769 miljoner kr, mot Bloombergestimatet på 43.818 miljoner.

Orderingången summerade till 34,6 miljarder kr i kvartalet jämfört med 39,1 miljarder under fjolårets andra kvartal. Bolaget hade vid halvårsskiftet en orderstock om 184,0 miljarder kr, mot 190,1 miljarder kronor den 31 mars.

Ovan nämnda intäkter och resultat avser Skanskas segmentsredovisning.

Byggverksamheten klarar målen

Skanskas byggverksamhet visade intäkter om 40,9 miljarder kr i det andra kvartalet (40,4), mot Refinitivs snittestimat på 39,8 miljarder. Rörelseresultatet inom denna del på 1.182 miljoner kr (582), var högre än förväntade 1.002 miljoner kr enligt samma enkät. Byggmarginalen om 2,9 procent (1,4) kan jämföras med snittprognosen om 2,5 procent.

”Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur”, skriver Anders Danielsson i vd-ordet.

Inom byggverksamheten påverkades resultatet positivt med 196 miljoner kr hänförbart till ett beviljat skadestånd i en norsk appellationsdomstol. Sammanlagt påverkades Skanskakoncernens rörelseresultat positivt med 408 miljoner kr i det gångna kvartalet.

Högre lönsamhet för Bostadsutveckling

För Bostadsutveckling redovisas ett kvartalsresultat på 396 miljoner kr (398) samt 2.666 miljoner kr i intäkter (2.282), mot Refinitiv-snitt på 243 respektive 2.578 miljoner kr.

”Inom Bostadsutveckling är lönsamheten högre än vår målsättning, trots en svag svensk marknad. Antal sålda bostäder är i linje med föregående år men vi påbörjar färre bostäder för att anpassa oss till en långsammare försäljningstakt samt för att bibehålla vår marknadsrisk på en lämplig nivå”, skriver vd:n.

I det andra kvartalet startade Skanska produktion av 717 bostäder (1.073), varav 430 i Sverige (493). I kvartalet såldes 845 bostäder (879) varav 466 svenska (499).

Starkt kvartal

Kommersiell fastighetsutveckling bidrog med ett rörelseresultat om 1.071 miljoner kr i kvartalet (472), här låg Refinitiv-prognosen på 1.137 miljoner kr. Inom denna del, där siffrorna kan slå mellan kvartal beroende på försäljningar av fastigheter, förväntades intäkter på 5.876 miljoner kr. Dessa intäkter summerade till 6.017 miljoner kr i kvartalet (3.530).

”Kommersiell fastighetsutveckling hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett stort antal lönsamma försäljningar genomfördes och bidrog till resultatet. De goda marknadsförutsättningarna kvarstår med stark efterfrågan från investerare i en lågräntemiljö”, skriver Anders Danielsson.

 

 

Läs artikeln

Morgonrapport: Kvartalsrapport från Facebook idag

Trading Portalen – Oberoende analyser för lönsamma placeringar

OMXS30 tog rygg på tidigare uppgångar i USA samt Asien och handlades i en stegrande positiv utveckling från öppning till stängning under gårdagen. Det svenska storbolagsindexet, OMXS30, avslutade tillslut tisdagens handel upp 1,49 procent till nivån 1624,77, där hela 28 av 30 bolag stängde på plus. Fokus under onsdagen ligger på PMI-siffror, samt kvartalsrapporter från större amerikanska bolag. Wall Street stängde gårdagen på plus och under natten har även de asiatiska marknaderna överlag handlats i uppåtgående riktning efter nyheten att handelssamtalen fortsätter kommande vecka. 

Sammantaget inför onsdagens handelsdag väntar vi att OMXS30 inleder kring svagt positivt.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Efter en lugn måndagshandel fortsatte index uppåt i samma kraftiga anda som föregående vecka avslutades i. Det svenska storbolagsindexet var vid stängning upp 1,49 procent till nivån 1624,77. Omsättningen under tisdagens handel hamnade på 15,8 miljarder kronor.

Vinnare på Stockholmsbörsen blev skogsbolagen sedan man tagit bränsle från finska UPM-Kymmene som ökade hela 11 procent på en kvartalsrapport över analytikers förväntningar. I OMXS30 noterades SCA i topp med en uppgång på 5,1 procent. Den svenska skogsjätten presenterar sitt andra kvartal nu på fredag.

Tätt bakom SCA, och således draglok i ett allmänt starkt storbolagsindex, återfanns många av konjunkturkänsliga verkstadssektorn som därmed tog ytterligare revansch på förra veckans kurstapp till följd av kvartalsrapporter. SKF, Sandvik och SSAB avancerade alla över 3,3 procent under tisdagen.

Bland mindre bolag ökade Fingerprint Cards 14 procent efter nyheter att deras algoritmlösning är med i partnern NXP:s säkra processmodul för smarta kort, vilken i sin tur har certifierats av Mastercard. Bolaget, som har utvecklats i stora intervall hittills under 2019, är upp över 70 procent sedan årsskiftet.

Även övriga europeiska börser steg på bred front under tisdagen, trots att brexitsoppan tog ytterligare ett steg mot ett no-deal scenario. Boris Johnson blev nämligen vald till ny partiledare för Tories i Storbritannien och blev därmed ny premiärminister för Storbritannien. Av tidigare erfarenhet är det dock lönlöst att diskutera dessa olika scenario i detalj då det alltid tycks finnas överraskningar och komplikationer runtom hörnet. I Tyskland avslutade DAX-index tisdagen upp hela 1,8 procent, efter kraftiga bidrag på uppsidan från Continental och Daimler, vilka stängde upp 6,6 respektive 4,8 procent. Deutsche Bank och tidigare nämnda Daimler presenterar sina andra kvartal senare idag. Bland övriga europeiska index fortsatte brittiska FTSE 100-index och franska CAC 40-index upp 0,7 samt 0,9 procent. Onsdagen bjuder även på kvartalsrapport från franska LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Det europeiska samlingsindexet Stoxx 600 avslutade tisdagen upp 1,1 procent.

På Wall Street steg börserna efter starka rapporter samt nyheten att USA:s handelsrepresentant Robert Lightizer kommer att leda en delegation till Kina kommande måndag för ytterligare handelssamtal. Dow Jones storbolagsindex och det bredare indexet S&P 500 ökade 0,7 procent, medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 0,6 procent. Bland rapportvinnarna återfanns Coca-Cola i topp med en uppgång på 6 procent efter att ha kommit in över förväntningarna sett till jämförelsetalen. Förlorare i USA blev stora bolag som Facebook, Google, Amazon och Apple sedan beskedet att USA:s justitiedepartement öppnar en bred konkurrensutredning angående huruvida teknikföretag ägnar sig åt olagliga konkurrensbegränsningar kring internetsökningar, sociala medier och detaljhandelstjänster. Onsdagen bjuder på kvartalsrapporter från Boeing, Facebook, Ford och Tesla, för att nämna ett fåtal.

Internationella valutafonden nedreviderade återigen sin tillväxtprognos för global BNP år 2019, till 3,2 procent från tidigare 3,3 procent. Även prognosen för 2020 justerades nedåt med -0,1 procentenhet, till 3,5 procent. Orsak till det allt sämre utsikterna uppges fortsatt vara de intensifierade spänningarna mellan USA och Kina inom handel och teknologi liksom en utdragen osäkerhet kring brexit. Data tyder på en svag efterfrågan globalt, vilket återspeglas i en dämpad världshandel. ”Om tillväxten viker mer än vad som förutses i basscenariot bör den ekonomiska politiken, beroende på landspecifika förhållanden, bli mer ackommoderande”, avslutade IMF.

Data under tisdagskvällen visade att de amerikanska lagren av råolja minskade med hela -11 miljoner fat under föregående vecka, vilket var klart sämre än väntade -4 miljoner fat. Bensinlagren steg med 4,4 miljoner fat (väntat -0,7) och lagren av destillerad olja steg med 1,4 miljoner fat (väntat 0,5).

Fokus under onsdagen ligger på inköpschefsindex, där det i vanlig ordning riktas mest uppmärksamhet mot PMI för industrisektorn. Efter förra hösten och årets svaga inledning i de vägledande indexen, har ett flertal av de stora ekonomierna letat sig ner mot 50-strecket, vilket är gränslinjen mellan avmattning och tillväxt. Exempelvis uppgick EMU:s industri-PMI till 47,6 i juni, där bland annat Tysklands industri tyngde med 45,0. Även amerikanska industri-PMI kom in med svaga 50,6 senast i juni. Förväntningarna inför dagens siffror ligger på mindre rörelser i samtliga länders index.

Hålltider under dagen:

Rapporter:

  • Kindred (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Concentric (kl 8.00), Eltel (kl 8.00), Lundin Mining (efter Torontobörsens stängning)

Makrostatistik:

  • Japan: PMI (prel) juli kl 2.30
  • Frankrike: industrins förväntningar juli kl 8.45
  • Frankrike: Markit PMI (prel) juli kl 9.15
  • Tyskland: Markit PMI (prel) juli kl 9.30
  • EMU: Markit PMI (prel) juli kl 10.00
  • EMU: M3 penningmängd juli kl 10.00
  • USA: Markit PMI (prel) juli kl 15.45
  • USA: försäljning nya hem juni kl 16.00
  • USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen utvecklades i en tydligt positiv riktning på tisdagen, främst stärkt av cykliska bolag. Finländska UPM-Kymmene lyftes efter sin rapport och drog med sig den svenska skogssektorn.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning upp 1,5 procent till nivån 1.625. Aktier för 15,8 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. På kontinenten var tyska DAX upp 1,8 procent medan franska CAC40 avancerade drygt 1 procent.

Cykliska bolag ledde uppgången på Stockholmbörsen, med ett flertal rekylerande verkstads- och råvarubolag efter den senaste tidens nedgångar. Förra veckan rapporterade majoriteten av storbolagen på OMXS30 och straffades till stort med sänkta kurser.

Skogskoncernen SCA knep första platsen bland storbolagen med en uppgång på 5,1 procent, följt av SSAB som steg 3,8 procent. Även verkstadsbolagen SKF, Autoliv och Sandvik syntes högt upp bland vinnarna med uppgångar på 2,5 till 3,5 procent.

De enda storbolagen på minus var Skanska, som var ned 1 procent inför sin rapport på onsdagen, samt Swedish Match som backade 0,3 procent.

Uppgångarna i skogssektorn utökades under dagen och Stora Enso och Holmen, som är noterade på Large Cap, stängde tillslut upp 8,4 respektive 3,6 procent. UPM-Kymmene rusade 11 procent i Helsingfors i ett ”lättnadsrally”, enligt analytiker som Nyhetsbyrån Direkt talat med. Utsikterna var ljusare än befarat och ett rörelseresultat i linje med förväntningarna beskrevs som bra i nuvarande läge, enligt bedömarna.

Efter sin rapport meddelade UPM även om en investering på 2,7 miljarder dollar i ett nytt massabruk i Uruguay, något som kommer öka bolagets nuvarande massakapacitet med över 50 procent.

Biometribolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics rusade 14 respektive 35 procent efter nyheten kring smarta kort. Fingerprint Cards teknologi och Precise Biometrics algoritmlösning är med i partnern NXP:s säkra processmodul för smarta kort, som har certifierats av Mastercard.

Nischbanken Resurs rapporterade en resultatökning för andra kvartalet, vilket fick aktien att initialt stiga över 2 procent. Efter nyheten att styrelseledamot Mariana Burenstam-Linder sålt av en stor del av sitt innehav dämpades dock uppgången till 0,4 procent.

Hjälmbolaget Mips resultat kom in högre för det andra kvartalet, men detta till trots backade aktien 4,5 procent.

Bättre gick det för Teknikkoncernen Sdiptechs, som också redovisade en resultatökning, vars aktie steg 9,5 procent.

Energilagringsbolaget Saltx rusade 23 procent efter nyheten om ett strategiskt avtal med ett spanskt bolag specialiserat på EPC-leveranser och teknikutveckling för energi- och miljöapplikationer.

Lundin Gold avancerade 5,3 procent, vilket innebär att aktien har stigit 20 procent de senaste fem dagarna under tilltagande volymer, utan någon bolagsspecifik nyhet. Innan uppgången hade aktien mestadels rört sig sidledes det senaste året.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Philip Svensson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Trading Portalen – Oberoende analyser för lönsamma placeringar

Läs artikeln

Lägre resultat än väntat från Kindred

Spelbolaget KIndred redovisade ett underliggande ebitda-resultat på 30,5 miljoner pund under det andra kvartalet 2019 vilket kan jämföras med 41,7 miljoner pund under samma period i fjol. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 39,2 miljoner pund enligt Bloombergs sammanställning. Läs artikeln