Swedbank fortsätter övervikta svenska aktier

Swedbank och Sparbankerna vidhåller sin syn om en fortsatt ”hygglig konjunkturutveckling”, med stöd av fortsatt låga räntor. Slutsatsen efter rapportfloden är att dramatiken har uteblivit, åtminstone på indexnivå.

Under ytan döljer sig dock en lite annorlunda bild, enligt aktiestrategen. Relativt många bolag nämner i rapporterna att de ser lite svagare aktivitet framåt och i vissa fall har detta mottagits med kursfall på börsen.

Går inte att generalisera

”Det går dock inte att generalisera denna slutsats för hela marknaden och inte ens för hela den konjunkturkänsliga delen av marknaden”, skriver Mattias Isakson.

Sammantaget har vinsterna och försäljningen i Sverige rapporterats in bättre än väntat i andra kvartalet medan estimaten för helåren 2019 och 2020 hittills justerats ned marginellt. Vinstförväntningarna för dessa båda år ligger på 2 respektive 5 procent.

Banker i motvind

Sett till rapporterna kämpar bankerna i motvind då tre av fyra storbanker fanns bland förlorarna i förra veckans rapportström.

Ericssons rapport oroade också marknaden då den inte levde upp till förväntningarna.

Förra veckan var en mycket intensiv rapportvecka, men kursnedgången blev begränsad, endast 1 procent.

”Vissa företag ser svagare aktivitet framöver men det går inte att generalisera denna slutsats för hela marknaden. Det breda scenariot är därmed intakt och synen på en fortsatt hygglig konjunkturutveckling står fast. Övervikten i Sverige ligger kvar” skriver Mattias Isakson.

Läs artikeln

Hon har världens högsta chefslön

Spöar Teslas och Apples vd:ar med hästlängder och är avskydd i sitt hemland.
SvD berättar om Denise Coates, grundare och delägare i Bet365, som uppges vara världens största vadslagningsföretag.
Denise Coates hade enligt artikeln en årslön på 265 miljoner pund, över 3,1 miljarder kronor, för två år sedan. http://www.pressen.se/10400889.html