Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari – mars 2019 ·Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (33,0). ·Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,7 MSEK (3,1). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 MSEK (3,4). ·Periodens resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (2,7). ·Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 SEK (0,14).Läs artikeln

Fler resenärer reser med SJ – ”det har blivit trendigt”

Allt fler människor reser med SJ. Framför allt ökar nattågen i popularitet, men fler affärsresenärer reste också i klass 1. Under första kvartalet ökade resandet med åtta procent i jämförelse med motsvarande period i fjol.  – Det har alltid varit smart att åka tåg – nu har det dessutom blivit trendigt, uppger Crister Fritzson, vd på SJ, i kvartalsrapporten.