Bättre information om kollektivavtalade försäkringar och pensioner

 

”Vårt mål är att de försäkrade ska kunna fatta välgrundade beslut som gör att de får ut mesta möjliga värde av sina kollektivavtalade försäkringar. Genom att samordna informationen får vi ännu bättre förutsättningar för att rätt information ska nå rätt mottagare i rätt tid”, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Parterna på svensk arbetsmarknad förhandlar och informerar om kollektivavtalade försäkringar som tjänstepension, sjukförsäkring och försäkring vid arbetsskada. I dag informerar parterna sina målgrupper var för sig.

Nu tar parterna ett helhetsgrepp om försäkringsinformationen och skapar en plattform för en effektivare och mer ändamålsenlig informationsgivning, enligt Transportföretagens vd Mattias Dahl, som lett förhandlingarna för Svenskt Näringsliv.

På sikt ska en digital mötesplats för kollektivavtalade försäkringar och pensioner kommer på sikt att skapas dit medarbetare och arbetsgivare kan vända sig med alla frågor som har med kollektivavtalade försäkringar och pensioner att göra.

Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

 

Läs artikeln

Bristande rutiner kring penningtvätt – DNB får böta

Den norska Finansinspektionen har gett böter till sex fastighetsmäklare för bristande rutiner rörande penningtvätt. DNB:s fastighetsmäklarbolag DNB Næringsmegling får den största boten, 300 000 norska kronor, motsvarande 327 000 kronor.. http://www.pressen.se/10323665.html

Bolagen som borde ha en grön premie

Börslunch andra sommarspecial gästas av Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB. Stora Enso, Alfa Laval, Nibe, Vestas och Swedish Match är några av de bolag som analyseras. https://www.efn.se/bors-finans/borslunch-25-jun-2019/

Fastighetsnestorn spår utbredd butiksdöd: ”Tyvärr har det bara börjat”

Lennart Sten har arbetat med fastigheter hela sitt liv. Han är nu ordförande för Fastighetsägarna och vd för Svenska Handelsfastigheter som är en av Sveriges största ägare av detaljhandelsfastigheter. ”Tyvärr tror jag det här bara har börjat”, säger han om de tomma butikerna i centrumlägen. http://www.pressen.se/10323642.html

VNR lanserar ny produktlinje

Mode- och skoföretaget Venue Retail Group redovisar ett resultat efter skatt på -23,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 (-13,6). Läs artikeln