Danske: Färre kunder tror att Riksbanken höjer räntan

Strategerna påpekar att ändringen inte är orimlig givet Riksbankens duvaktiga budskap i april.

Kunderna har samtidigt svalnat lite på kronan, även om de fortfarande spår en förstärkning gentemot euron är det den minsta kronförstärkningen på tre år.

Tre fjärdedelar av Danske Banks svenska kunder ger Riksbanken betyget ”dåligt” eller ”väldigt dåligt”. Särskilt noterbart var att missnöjet var utbrett över flera sektorer.

På en femgradig skala där 1 är ”väldigt dåligt” och 5 är ”utmärkt” får Riksbanken 2,0 i betyg.

Norska kunder är däremot klart nöjdare med sin centralbank. Norges Bank får ett snittbetyg på 3,7 och 63 procent av kunderna gav betyget ”bra”.

Ingen kund gav dock högsta betyget till sin centralbank.

Läs artikeln

Investmentsuccéns vd: ”Vi hamnar lätt i Småland”

Investmentbolaget Svolder har slagit index med råge. Di har mött vd Ulf Hedlundh för en djupintervju om investeringsfilosofin, hans favoritaktier och de största hoten mot bolagen i portföljen. ”Vi tror långsiktigt att börsen är bättre än ränteplaceringar, att småbolag är bättre än börsen och vi ska vara bättre än småbolag.Läs artikeln