Pressat läge bäddar för historiskt skifte

Marknadsräntorna har på många håll sjunkit till de lägsta nivåerna sedan 2016. Sämre konjunkturutsikter, mjuka centralbanker och oro för handelskrig driver utvecklingen.. http://www.pressen.se/10197301.html