Danskes varning: Här är fonderna som kan ge negativ avkastning

Det finns anledning för investerare att uppmärksamma var avkastningen ska komma ifrån eftersom den ”historiskt låga räntenivån” i Europa vänt upp och ner på obligationsmarknaderna, resonerar Danske Invest.

Många fonder riskerar därför negativ avkastning och investerare som letar efter investeringar med låg risk måste vara extra uppmärksamma på var avkastningen är tänkt att komma ifrån. Hos Danske Invest märks därför riskfonderna nu med en varningsflagga. Och det gäller även bankens egna fonder.

Många faktorer påverkar

– Vi har valt att markera ett antal av våra investeringsfonder där våra investerare behöver vara extra uppmärksamma på en negativ avkastning till följd av den låga räntenivån. Det här gäller först och främst ett antal obligationsfonder med låg risk. Även vår huvuddistributör Danske Bank har valt att lägga in liknande information på ett antal investeringsfonder när du handlar i hembanken, säger Kim Thelle Pilgaard, investeringsspecialist på Danske Invest.

Det kan finnas många faktorer som påverkar om en investerare ska ha med markerade fonder i en portfölj, eller inte. Även om avkastningspotentialen påverkas av lågräntemiljön kan det ändå vara relevant för en enskild investerare att ha en bred portfölj.

Märks med utropstecken

– Om du ska ha med de markerade fonderna i din portfölj eller inte avgörs av många olika faktorer. Det beror bland annat på dina övriga investeringar. Dina förväntningar på ränteutvecklingen och din riskbenägenhet samt tidshorisont har också betydelse. Precis som med andra Danske Invest-fonder rekommenderar vi därför alltid att investeringarna sker i samarbete med en rådgivare, säger Kim Thelle Pilgaard.

Informationen kommer att finnas på danskeinvest.se, både som en markering i form av ett utropstecken i fondöversikten, samt på informationssidan för respektive fond.

Fonderna som varningsmärkts:
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d
Danske Invest SICAV Danske Invest Globala Realräntor, klass SEK h
Danske Invest Allocation Horisont Ränta Class SA
Danske Invest Allocation Horisont Ränta Class SA d
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA d
Danske Invest SICAV Sverige Real Ränta Class SA
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA d
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Plus Class A
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Plus Class Y

Läs artikeln