Antal fall av 19-nCoV per 25:e januari

Nedan följer en graf över utvecklingen av antalet hos världshälsoorganisationen WHO bekräftade fall av coronaviruset 19-nCoV. Siffrorna baserar sig på organisationens dagliga lägesrapporter, som släpar efter ett dygn.Bekräftade fall av coronaviruset 19-nCoV. http://www.pressen.se/11001486.html