Trelleborg klarar prognoserna

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett resultat före skatt inklusive jämförelsestörande poster på 1.155 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.