Pia Gripenberg: Finns bara förlorare i HQ-härvan

Annons

Vi tar det från början: Finansinspektionen drar in tillståndet för HQ Bank sommaren 2010. Inspektionen anser att HQ Bank tagit så stora risker att den riskerar att gå omkull. Sedan dess har de tidigare misstänkta först friats i ett brottmål och på torsdagen vann de i ett tvistemål. 

I dagsläget är det rimligt att en del undrar om Finansinspektionen gick för hårt fram när man drog in tillståndet.

Drygt 8.000 aktieägare i HQ såg aktien rasa hösten 2010. Efter en stormig stämma i HQ AB tar miljardären Sten Mörtstedt och advokaten Christer Sandberg makten i bolaget. De börjar driva skadeståndsprocessen mot tidigare ledning, styrelse och revisorer.

I juni avslutades den rättegången, som kostat 450 miljoner kronor. HQ AB ska punga ut med 262 miljoner kronor till motparterna. Pengar som HQ inte har i dag. De enda tillgångarna är likvida medel på 9,5 miljoner kronor.

HQ-aktien, noterad på Aktietorget, har varit handelsstoppad hela torsdagen. Mycket märkligt. Enda syftet med bolaget är att driva en juridisk process. Rimligen måste en styrelse då ha strategin klar vad som händer om man förlorar den processen. Lilla livstecknet därifrån är att man ska lämna kommentarer vid senare tillfälle.

Läser man tingsrättens dom i tvistemålet framkommer att mycket var på tok i HQ Bank. Men kopplingen till tidigare ledningen är alltså inte tillräckligt tydlig för att den ska behöva betala skadestånd.

Det är högst tveksamt om domen överklagas. För att klara det finansiellt måste HQ:s aktieägare skjuta till mer pengar.

Kvar står vi alltså med tingrättens besked att det fanns allvarliga brister i HQ och att de stämda i varierande grad har agerat oaktsamt. Hur kan en ledning var oaktsam men inte ansvarig? Det väcker frågan om lagstiftning och regelverk behöver ses över.

Dan Brännström, ordförande för revisorernas branschorganisation, har krävt en oberoende HQ-kommission. Det ligger något i det. HQ är på väg att bli historia, men för framtiden skadar det inte med större klarhet i vad som är lagligt och olagligt innan stora rättsprocesser drar i gång.

https://www.dn.se/ekonomi/pia-gripenberg-finns-bara-forlorare-i-hq-harvan/