Regeringen vill lätta på regler för AP-fonder

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till ytterligare ändringar av Första till Fjärde AP-fondernas placeringsregler.. http://www.pressen.se/10872719.html