Så ska EU klassificera gröna investeringar

Kärnkraft och naturgas kan bli en övergångslösning i klimatomställningen mot nettonollutsläpp. . http://www.pressen.se/10871026.html