Sabuni kräver ”förortslyft” – ”domineras av kriminella”

Sverige behöver ett system med social housing – statligt subventionerade bostäder till utsatta grupper, enligt…. http://www.pressen.se/10922176.html