Sänkta krav på kapitalreserver i Kina

Kinas centralbank sänker kraven på kapitalreserver i landets banker med 0,5 procentenheter från den 6 januari, vilket beräknas frigöra 800 miljarder yuan, cirka 1 075 miljarder kronor.

Läs artikeln