SBAB: Skolboksexempel på när räntan inte bör höjas

Trots försämrat konjunkturläge och lågt inflationstryck väntas Riksbanken höja reporäntan till noll procent på torsdag.Läs artikeln