Sportlight-bolaget Promikbook handelsstoppat

Bokföringsbolaget Promikbook är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande och är därför handelsstoppat. . http://www.pressen.se/10847077.html