Större individuellt ansvar krävs

”Om erfarenheten om fattiga januari har glömts av redan till nästa år  – hur kan vi då förvänta oss att vi ska vara så långsiktiga som att planera för att spara så långt fram som till pensionen?” Det frågar sig Shoka Åhrman, ekonom och författare.. http://www.pressen.se/10916621.html