Strejker kostar SSAB kvarts miljard

Strejkerna och övriga konfliktåtgärder i Finland har påverkat SSAB Europes produktion och leveranser, och bedöms ge en negativ resultateffekt för det fjärde kvartalet på cirka 250 miljoner kronor. Gp till artikeln