Svensk satsning på AI med Wallenbergpengar

Inom Wallenbergfinansierade programmet WASP satsas sammanlagt 5,5 miljarder. Syftet är att Sverige ska bli världsledande inom artificiell intelligens.. http://www.pressen.se/10920151.html