Svenskarna har splittrad syn på börsutvecklingen 2020

Av samtliga svenskar tror 25 procent att börsen kommer att gå upp under år 2020, 28 procent tror att börsen kommer att gå ned, medan 27 procent tror på en oförändrad börs.

”Det finns faktorer som både talar för och emot en positiv utveckling på börsen nästa år. Vi har haft en väldigt god utveckling under 2019, och många har svårt att tro att den ska fortsätta från dagens nivåer”, säger Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet.

Mest optimistiska är män och höginkomsttagare. 31 procent av männen tror att börsen stiger under 2020, medan motsvarande siffra för kvinnor bara är 19 procent.

”Kvinnor är generellt mindre villiga att ta risk i sitt sparande än män, något vi sett i andra undersökningar där män och kvinnor fått svara på frågor om sitt risktagande. Oviljan att ta risk tar möjligen sitt uttryck i att man också ser mer negativt på börsen”, säger Frida Bratt.

Det finns för närvarande ingen tidsserie tillgänglig för undersökningen.

Sammanlagt fick 1.022 svenskar svara på frågan om hur de tror börsen kommer att utvecklas under 2020. Undersökningen genomfördes mellan den 17-19 december 2019 av Yougov Sverige Internetpanel. Urvalet uppges vara representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Läs artikeln