Ny finaniseringslösning i Eniro

Eniros nuvarande banklån ersätts med ett obligationslån och i samband därmed tillförs bolaget ytterligare likviditet.

Obligationerna kommer initialt att tecknas av aktieägaren Tedde Jeansson genom Beata Intressenter och därefter i första hand erbjudas Eniros stamaktieägare. Försäljningen kommer att ske till kraftig rabatt (cirka 32,87 procent av obligationslånets nominella belopp).

Genom finansieringslösningen ersätts hela Eniros nuvarande banklån om nominellt 925 miljoner kronor av ett obligationslån som löper utan negativ likviditetspåverkan i form av amortering eller räntebetalning fram till slutet av 2021, till vilken läggs en utökad finansiering om cirka 63,75 miljoner kronor.

Tillsammans med en möjlig överenskommelse med PRI avseende säkerställda medel för bolagets pensionsåtaganden, vilken väntas ge Eniro en utökad likviditet med cirka 25 miljoner kronor under två år, skapas de bästa förutsättningarna för Eniro att fullt ut fokusera på bolagets affär under de närmaste åren, heter det.

Pareto Securities arbetar med att sätta samman ett garantikonsortium som åtar sig förvärva obligationerna och det finns för närvarande bindande garantier om cirka 210 miljonre kronor. I garantikonsortiet ingår bland annat Tedde Jeansson, Mats Arnhög, Ilija Batljan, Martin Bjäringer och Carl Rosvall.

”Nu försäkrar sig Eniro om en finansiering utan likviditetspåfrestningar fram till slutet av 2021. Det ger koncernen de bästa förutsättningarna att fullfölja pågående omställningsprogram och fullt ut implementera den nya affärsmodellen inklusive produktutveckling på det digitala området”, kommenterar Joachim Berner, Eniros styrelseordförande.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/ny-finaniseringslosning-i-eniro-6923762

Bokningssajt hotas med vite

Hotellbokningssajten Booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast.

2016 berättade DN att bokningssajten kritiserats av hotell på grund av sina avtalsvillkor. Villkoren innebär att hotellen måste rätta sig efter bokningssajtens priser. Branschorganisationen Visita ansåg att bokningssajten bröt mot konkurrenslagen och bestämde sig för att stämma sajten. Visita ansåg även att sajten pressade upp hotellpriserna.

Domstolen går nu på Visitas linje och hotar bokningssajten och dess svenska dotterbolag med vite på 30 miljoner respektive fem miljoner kronor.

I fjol avslöjade tv-programmet Plus även att bokningssajten bluffade med rabatter och rankningar.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/bokningssajt-hotas-med-vite-6923748

SSAB:s vd efter kursraset: ”Odramatiskt kvartal”

Ståltillverkaren SSAB:s halvårsrapport fick ett svalt mottagande i fredagens handel på Stockholmsbörsen, där aktien tog bottenplaceringen i storbolagsindexet OMXS30. Vd Martin Lindqvist ser dock ingen dramatik i kvartalssiffrorna.

”Det var ett ganska odramatiskt kvartal för mig. Resultatet var helt ok, med starka marknader i USA och Europa. Kanske har analytikerna underskattat fördröjningseffekterna mellan prishöjningar i marknaden och effekten på vårt resultat”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.630 miljoner kronor för det andra kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning inför rapporten 1.816 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 8,5 procent, att jämföra med väntade 9,4 procent.

Ni spår fortsatt god efterfrågan i USA och högre realiserade försäljningspriser inom flera segment, och bara en viss säsongsmässig avmattning i Europa. Kan det bli ännu bättre, eller är det här toppen på stålkonjunkturen?

”Den underliggande efterfrågan i det tredje kvartalet är stabil i Europa, mycket god i USA och mycket god för Special Steels. Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder och vi förväntar oss nog att hela det andra halvåret ska blir rätt ok”, säger Martin Lindqvist.

SSAB har gynnats av de tullar som USA infört på import av stål, vilket stängt ute lågprisaktörer och lett till höjda marknadspriser på grovplåt.

”Ur ett kortsiktigt, snävt SSAB-perspektiv har det varit positivt för oss. Av det vi säljer i USA tillverkas över 90 procent lokalt och det vi exporterar från Norden är unika produkter där vi har lättare att kompensera oss med höjda priser”, kommenterar SSAB-chefen, som dock betonar att effekterna på medellång och lång sikt är osäkra och att bolaget principiellt är emot handelshinder.

SSAB meddelade på fredagsmorgonen att bolaget säljer den ryska delen av Ruukki Construction, en verksamhet som omsätter cirka 400 miljoner kronor årligen och som blev en del av SSAB i samband med fusionen med Rautaruukki.

Egentligen vill ni väl avyttra hela Ruukki Construction?

”Inte nödvändigtvis. Det vi sålt var en väldigt lokal affär, en verksamhet som passade dåligt in med resten av SSAB och det var skönt att få sälja den. Det känns alltid bra att renodla.”

Blir det lättare att sälja hela Ruukki Construction nu?

”Jag har inte funderat i de banorna. Just nu har vi inget i pipelinen, men jag tycker att det vi gjort nu är rätt steg. Det var en förlustbringande verksamhet”, säger Martin Lindqvist.

Med nuvarande starka kassaflöden går SSAB mot en situation då bolaget blir skuldfritt, en drastisk förändring jämfört med för ett par år sedan då den höga skuldsättningen var bolagets största problem.

Hur resonerar ni kring balansräkningens utseende framöver?

”Jag är lite konservativ och vill se pengarna på kontot innan jag börjar spendera dem. Vad vi säger är att på rullande tolvmånadersbas genererar vi ett kassaflöde på 6-7 miljarder kronor och där kommer vi att fortsätta ligga. Vi har i dagsläget inga uppenbara strategiska investeringar på agendan och får återkomma när vi nått våra mål”, säger Martin Lindqvist.

Sett bortom de närmaste kvartalen lyfter SSAB-chefen fram Hybrit-projektet för framställning av fossilfritt stål, ett projekt som fått stöd med över en halv miljard kronor av Energimyndigheten. Totalt investeras 1,4 miljarder kronor i en pilotanläggning i Luleå av SSAB, LKAB, Vattenfall och Energimyndigheten. Anläggningen ska vara klar 2020 och därefter ska en fullskalig demonstrationsanläggning byggas med planerad produktionsstart 2025.

”Lyckas vi med det här, och det är jag övertygad om att vi gör, är det en riktig ‘game changer’ som innebär att vi blir helt koldioxidfria och tar bort 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp”, säger SSAB-chefen.

Hur ska ni dra nytta av det gentemot kunderna?

”Vi möter ett otroligt stort intresse från kunder, men det handlar också om konstandseffektivitet. Vi är övertygade om att det kommer att bli allt dyrare att släppa ut koldioxid, så det är helt strategiskt rätt väg att gå”, säger Martin Lindqvist.

Sitter du kvar som vd 2025 och ser det här hända?

”Det får jag hoppas, men det får du fråga styrelsen om. Jag har suttit i koncernledningen sedan 2001 och har inga planer på att ge upp”, säger SSAB:s vd.

SSAB A handlades efter lunch på fredagen till omkring 41:20 kronor på Stockholmsbörsen, en nedgång med drygt 7 procent för dagen.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/ssab-s-vd-efter-kursraset-odramatiskt-kvartal-6923733

Atlas Copco över förväntan – backar på börsen

Omsättning och vinst kom in över analytikernas förväntningar och orderingången ökade organiskt med 10 procent. Ändå får Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet ett kyligt mottagande av marknaden.

Atlas Copco släppte kvartalsrapporten klockan 12 på fredagen och backade därefter fem procent på Stockholmsbörsen.

Verkstadsbolaget redovisade ett rörelseresultat om 5.430 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018, vilket gav en rörelsemarginal på 22,2 procent.

Analytikernas snittprognos var 5.323 miljoner kronor för rörelseresultatet och 22,4 procent för rörelsemarginalen.

Försäljningen uppgick till 24.461 miljoner kronor för perioden. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 23.715 miljoner kronor.

Efterfrågan från ”de flesta kundsegmenten” förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntas dock vara något lägre på kort sikt, står det under rubriken ”Marknadsutsikter på kort sikt”.

Prognosen inför de föregående fyra kvartalen har samtliga varit att efterfrågan skulle ”ligga kvar på nuvarande höga nivå”.

Orderingången ökade organiskt med 10 procent i det andra kvartalet. I det första kvartalet var den organiska ökningen 9 procent.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/atlas-copco-over-forvantan-backar-pa-borsen-6923713

Bonnier: Därför säljer vi till Telia

Bonnier fick ett ”bra pris” och gör ”en riktigt bra affär” när det familjeägdabolaget säljer sin tv-verksamhet till Telia.

Det säger Bonniers vd Tomas Franzén till branschtidningen Resumé på fredagen efter att Bonnier sålt TV4 och Cmore till Telia för 9,2 miljarder kronor.

Dessutom pekar han på konkurrenslandskapet när han ska motivera affären.

”Det går också tillbaks till att titta framåt på den globala konkurrensen inom tv och video – det har blivit en global marknad med spelare som Netflix och ryktande om att Amazon är på väg hem – de är otroligt starka konkurrenter. Vi tror att Telia och Bonnier Broadcasting som en kombo har bättre möjligheter att möta den globala konkurrensen än vad vi hade haft på egen hand”, säger Tomas Franzén till Resumé.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/bonnier-darfor-saljer-vi-till-telia-6923701

Telia tappar efter förvärv

Stockholmsbörsen låg på en marginell uppgång efter inledande handel under fredagen. Svaga rapporter från flera storbolag. Telia steg efter öppning för att därefter halka neråt.

Omkring klockan 10:00 var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 upp 0,1 procent, till nivån 1.586. Omsättningen uppgick till 3,5 miljarder kronor.

På de motsvarande börserna i Europa steg London något medan Frankfurt och Paris gick i motsatt riktning med smärre nedgångar.

Telekomjätten Telia har gått ut med att bolaget förvärvar Bonnier Broadcasting, med varumärkena TV4, C More och finländska MTV, av Bonnier för 9,2 miljarder kronor på skuldfri basis. Affären förväntas generera gradvis ökande synergier från 2020. Affären är omdiskuterad eftersom Telias storägare, svenska staten, därmed kan få ett ökat medieinflytande.

Telia har bedömt att förvärvet av Bonnier Broadcasting kommer att godkännas av myndigheterna, men förutser en grundlig granskning av affären i en kommentar till Direkt.

Enligt internationella mäklardeskar som bland annat Merrill Lynch och Morgan Stanley väntades Telia backa i öppningen. Aktien inledde dock på plus men noterades efter en dryg timma 2,7 procent ner.

Flera kommuner i Sverige har härjats av flera bränder däribland. Enligt Skogsstyrelsens beräkningar har hittills skog till ett värde om 600 miljoner kronor förstörts.

Stora Enso, har kvartalsrapporterat under fredagen, där det presenterades ett svagare resultat än väntat för affärsområdet Consumer Board, konsumentkartong, vars operativa rörelsemarginal kom in på 9,4 procent. Väntat var en marginal på 13,4 procent. Enligt Stora Enso beräknas trätillgången i Norden minska med cirka 10 miljoner euro under det tredje kvartalet. Att jämföra med Stora Ensos operativa rörelseresultat som uppgick till 327 miljoner euro. Aktien var ner 8,8 procent på Stockholmsbörsen.

Byggkoncernen Skanska gjorde handlare besvikna då bolagets intjäning och försäljning låg under förväntan för det andra kvartalet. Skanskas rörelseresultat blev 1.285 miljoner kronor mot väntade 1.518 miljoner.

Skanska tyngdes även av det negativa resultatet på -172 miljoner kronor för bolaget amerikanska verksamhet. Aktien tappade 5,7 procent.

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat för det andra kvartalet blev 2.401 miljoner kronor mot väntade 2.450 och aktien tappade 6,2 procent.

Pricers orderingång steg 139 procent i det andra kvartalet till 520 miljoner kronor och det var bolagets högsta orderingång någonsin i ett enskilt kvartal, konstaterade vd Helena Holmgren. Orderingångsökningen imponerade på handlare då aktien var upp 11,8 procent.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/telia-tappar-efter-forvarv-6923677

Genomgång: Bostadsutvecklarnas kvartalsförsäljning

De bostadsutvecklare som hittills släppt sina rapporter för det andra kvartalet redovisar en i stort sett halverad försäljning av bostäder från det andra kvartalet 2017, men samtidigt har de sålt över 50 procent fler bostäder än under det första kvartalet.

Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Direkt har gjort.

För de noterade byggbolag som hittills redovisat har försäljningen i Sverige sjunkit 49 procent från det andra kvartalet 2017, men samtidigt ökat med 54 procent från det första kvartalet.

Vad gäller antalet byggstartade bostäder har de sjunkit med 50 procent från det andra kvartalet i fjol och stigit med 16 procent från det första kvartalet.

Sålda bostäder    2 kv   2 kv 2017       y/y      1 kv       q/q

==============================================================

JM Stockholm       225       388      -42%       117       92%

JM Riks                207       348      -41%       244      -15%

Bonava Sverige      37       189      -80%        42      -12%

Skanska Sverige   499       806      -38%       241     107%

Oscar Properties    22        40        -45%        12       83%

Tobin Properties    15        81        -81%          3      400%

Veidekke              75       283        -73%        59       27%

Besqab                55        101        -46%        20      175%

Totalt               1135      2236       -49%       738       54%

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/genomgang-bostadsutvecklarnas-kvartalsforsaljning-6923659

Vinstlyft i Stora Enso – rasar på börsen

Den finländsk-svenska skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 257 miljoner euro, motsvarande cirka 2,7 miljarder kronor, för det andra kvartalet 2018. Det kan jämföras med en vinst på 145 miljoner euro motsvarande period 2017 och analytikernas förväntningar på 299 miljoner euro.

Omsättningen ökade med 5,4 procent och uppgick till 2 664 miljoner euro, jämfört med 2 528 miljoner euro ett år tidigare.

”Jag är stolt över den kraftiga förbättringen av det operativa rörelseresultatet med 50 procent till 327 miljoner euro, trots de tillfälliga utmaningar vi haft under kvartalet. Produktionsrelaterade problem, mer omfattande underhåll och knapp tillgång på skogsråvara påverkade negativt”, kommenterar vd Karl-Henrik Sundström i kvartalsrapporten.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 327 miljoner euro för det andra kvartalet. Väntat var enligt Inquiry Financials sammanställning inför rapporten 338 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 12,3 procent, att jämföra med väntade 12,8 procent.

Resultat före skatt landade på 257 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 299 miljoner euro, enligt Inquiry Financial.

Försäljningen uppgick till 2.664 miljoner euro för perioden. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 2.645 miljoner euro.

Aktien var ned 10 procent i börsöppningen.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/vinstlyft-i-stora-enso-rasar-pa-borsen-6923657

Höjda riktkurser för rapportrusaren

Flera analyshus har höjt sina riktkurser för Betsson efter torsdagens rapport som med råge överträffade resultatförväntningarna.

Det framgår av uppdaterade analyser Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

* ABG höjer riktkursen till 77 kronor, från 60, och upprepar behåll-rekommendationen.

* Pareto Securities höjer till 81 kronor, från 66, och upprepar köp.

* DNB Markets höjer till 95 kronor, från 90, och upprepar köp.

* Danske Markets höjer riktkursen till 75 kronor, från 61, och upprepar behåll.

* Carnegie höjer riktkursen till 75 kronor, från 66, och upprepar sin behåll-rekommendation med en positiv bias.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/hojda-riktkurser-for-rapportrusaren-6923656

Varmare väder gynnar Bygghemma

E-handlaren Bygghemma redovisar ett resultat efter skatt på 32,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 , att jämföra med 23,1 miljoner motsvarande period förra året.

Nettoomsättningen uppgick till 1.418 miljoner kronor (1.080). Den organiska tillväxten uppgick till 18,6 procent.

Rörelseresultatet blev 55 miljoner kronor (44,3) och rörelsemarginalen var 3,9 procent (4,1).

”Det andra kvartalet, med, efter april, relativt soligt och varmt väder, har varit mer fördelaktigt för DIY-segmentet, dock har torkan under den senare delen av kvartalet väsentligt minskat försäljningen av trädgårdsmaskiner, företrädesvis robotgräsklippare. Heminredningssegmentet gynnades inte av det ovanligt varma vädret eftersom ökad försäljning av utemöbler motverkades av minskad försäljning av inomhusmöbler”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bygghemmas webbutiker hade 29,8 (24,6) miljoner besök i kvartalet vilket genererade 440 (318) tusen order. Trafiken från mobil och surfplatta stod för 66,7 procent (63,0) av antalet besök till koncernens webbutiker, vilket är en ökning med 5,9 procent jämfört med motsvarande period förra året.

För DIY-segmentet stod mobil och surfplatta för 62,1 procent (57,6), medan heminredningssegmentet noterade

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/varmare-vader-gynnar-bygghemma-6923654

Bolidens resultat under förväntan

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat för det andra kvartalet nådde inte riktigt upp till analytikerna snittförväntningar i SME Direkts prognossammanställning.

Båda affärsområdena, Gruvor respektive Smältverk, slog dock konsensusprognosen. Den negativa avvikelsen kan i sin helhet hänföras till raden ”övrigt/elimeringar”.

”Ett starkt kvartal även om halterna som väntat inte nådde upp till första kvartalets mycket höga nivåer. Förbättrade priser och villkor kompenserade dock för volymminskningen samtidigt som insatser för förbättrad processtabilitet och expansionsprojekt inom Smältverk har fallit väl ut”, beskriver Bolidens nye vd Mikael Staffas kvartalet i delårsrapporten.

För bolaget totalt blev rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 2.329 miljoner kronor. Marknaden förväntningar låg på 2.439 miljoner.

För affärsområdet Gruvor landade rörelseresultatet på 2.044 miljoner kronor, 2 procent högre än väntat, och för Smältverk landade det underliggande resultatet på 630 miljoner kronor, 9 procent mer än väntat.

Den anrikade volymen vid koppargruvan Aitik uppgick till 9,3 miljoner ton, lägre än de 10,4 miljoner som anrikades samma period ifjol, men klart upp från det första kvartalets nivå.

Den nya malmkrossen i Aitik togs i bruk i slutet av andra kvartalet och upprampning sker enligt plan, uppger bolaget.

Kopparhalten vid gruvan uppgick under kvartalet till 0,28 procent, som väntat lägre än i det första kvartalet. För resten av året och för 2019 väntas som tidigare en halt om 0,25 procent i genomsnitt.

För smältverken var produktionen hög och stabil i Rönnskär, medan Harjavaltas koppartillverkning påverkades negativt av underhållsstopp. Anläggningen i Kokkola rapporterar avverkning i linje med det första kvartalet och i Odda ökade produktionen.

Bolidens resultat före skatt blev 2.401 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.450 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 14.071 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 13.585 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2.329 miljoner kronor. Marknaden förväntade här 2.439 miljoner.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/bolidens-resultat-under-forvantan-6923647

Kinnevik ökar i onoterat

Investmentbolaget Kinnevik har under det andra kvartalet investerat för sammantaget 789 miljoner kronor. Pengarna har fördelats på fyra olika bolag.

Kinnevik har investerat 345 miljoner kronor i hälsovårdsbolaget Livongo, en investering som aviserades i april.

För det andra har investmentbolaget köpt 20 procent av logistikplattformen Budbee för 80 miljoner kronor, en investering som gjordes i april och som är känd sedan tidigare.

Kinnevik har vidare förvärvar 13 procent i danska Pleo för 67 miljoner kronor.

”Pleo erbjuder smarta betalkort till anställda, och har utvecklat ett nytt sätt att hantera företagens administrationskostnader, vilket ger företaget full kontroll över utläggen. Genom ny teknik reducerar Pleo administrativ komplexitet, eliminerar utläggsrapporter och förenklar bokföringen”, skriver bolaget.

För det fjärde har 141 miljoner kronor investerats i Ceder för 8 procent av aktierna där. Det är bolagets tredje investering inom hälsovård.

”Cedar, baserat i New York, har utvecklat en betalningsplattform för patientfakturering som använder maskininlärning och datavetenskap för att generera en personlig lösning för kontakt, betalningsplan och betalningsmetod för varje patient”, beskriver Kinnevik investeringsobjektet.

Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det andra kvartalet var 350:42 kronor per aktie, eller totalt cirka 96,4 miljarder kronor.

Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på 203 kronor den 30 juni, en substansrabatt på 12,3 procent, att ställa mot en rabatt på 11,2 procent den 31 mars.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/kinnevik-okar-i-onoterat-6923635