Norsk storbank höjer boräntor efter styrräntehöjning

Den norska storbanken DNB höjer sina bolåneräntor i Norge med 0,25 procentenheter efter torsdagens besked att centralbanken Norges Bank höjer sina styrräntor med just 0,25 procentenheter.

Det framgår av ett pressmeddelande från DNB där banken uppger att den inte är förvånad över att bolåneräntorna är på väg upp efter en lång period på historiskt låga nivåer.

”Ett antal faktorer påverkar vilka räntor som kunderna betalar på sina bolån. Norges Bank har längre förväntats höja sina styrräntor vid september-mötet, delvis utifrån signaler som centralbanken själv har givit. Det har medfört högre penningmarknadsräntor under viss tid”, säger Ingjerd Blekeli Spiten som är chef för privatbankverksamheten vid DNB.

Hon tror att de flesta kunder är förberedda för räntehöjningen eftersom det under en lång tid har förväntats att räntorna ska stiga.

”Vi kommer fortfarande att ha konkurrenskraftiga bolåneräntor efter denna justering och kommer att fortsätta ge prioritet till låga räntor för unga som går in på bostadsmarknaden och till kunder med hem som kvalificerar sig för ‘gröna-hem-bolån'”, tillägger Ingjerd Blekeli Spiten.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/norsk-storbank-hojer-borantor-efter-styrrantehojning-6932075

Verkstadens handelshuvudvärk

Inbromsning. Världshandelsvolymerna på rullande tremånadersbasis dippade inför sommaren och hade vid halvårsskiftet ännu inte återupptagit senare års stadiga ökningstrend.

Det visar senaste världshandelsindikatorn från Centraal Planbureau, Nederländernas ungefärliga motsvarighet till Konjunkturinstitutet. Senaste gången nederländarnas indikator dippade på allvar var 2015, då i huvudsak på grund av kraftig försvagning i råvarusektorn efter bland annat ras i råoljepriserna. 2015-dippen spred sig dock aldrig till tillverkning och världshandeln återhämtades snabbt.

Nu sker försvagningen inom förädlade varuflöden. Med de senaste nya tullhindren mellan å ena sidan president Donald Trumps USA och å andra sidan Kina, EU, Kanada samt Mexiko uppe först i juli så bådar det illa för svensk tillverkningsindustri. Dyker indikatorn de närmaste höstmånaderna bekräftas mönstret från de globala recessionerna i samband med finanskrisen 2008–2009 samt den brustna it-bubblans efterdyningar år 2001.

https://www.affarsvarlden.se/premium-nyheter/verkstadens-handelshuvudvark-6932041

Analyshuset: Jordbruksoro skapar köpläge

Industrikoncernen Trelleborgs aktiekurs har utvecklats sämre än OMXS30-index under senare tid, sannolikt åtminstone delvis till följd av en överdriven oro för marknaden för jordbruksutrustning. Därmed har ett bra köptillfälle uppstått.

Det menar Kepler Cheuvreux, som höjer sin rekommendation för Trelleborg till köp från behåll med riktkursen uppjusterad till 228 kronor (222), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på fredagen.

”Trelleborg väntas rapportera en fortsatt vinsttillväxt, samtidigt som kursutvecklingen indikerar det motsatta. /…/ Vi tror att marknaden i första hand oroar sig för den framtida tillväxten inom jordbrukssegmentet. Vi drar slutsatsen att denna rädsla är överdriven”, skriver mäklarfirmans analytiker.

Jordbrukssektorn stod för cirka 18 procent av Trelleborgs intäkter under fjolåret och den senaste tidens svagare europeiska makrodata, torra sommar samt eskalerande handelskrig har lett till spekulationer om att tillväxten ska falla från nuvarande höga nivåer. Marknaden toppade senast ut under 2013 och föll sedan till en botten under 2016, varefter tillväxten tilltagit.

”Våra undersökningar indikerar att den senaste tidens starka tillväxt för branschen ska fortsätta, om än i en långsammare takt”, skriver Keplers Cheuvreux med hänvisning till bland annat jordbruksutrustningstillverkaren John Deere.

För Trelleborgs verksamheter utanför jordbrukssektorn ser mäklarfirman flera positiva tecken, bland annat bör tidigare flaskhalsproblem inom affärsområdet Sealing Solutions ha minskat under det tredje kvartalet och för Offshore & Construction ser läget ut att förbättras framöver. Andra positiva faktorer är bolagets starka balansräkning som lämnar gott om utrymme för förvärv, samt den svaga svenska kronan, enligt analytikern.

Trelleborg handlades strax efter klockan 11 på fredagen till 190:70 kronor, en uppgång med 2,8 procent för dagen.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/analyshuset-jordbruksoro-skapar-koplage-6932035

Autoliv fortsätter upp

Kurserna på Stockholmsbörsen har stigit på fredagsförmiddagen i spåren av en ny rekordnivå på New York-börsen i går kväll och stigande aktiemarknader i såväl Asien som Europa.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 hade vid 10-tiden stigit 0,9 procent till nivån 1.661. Då hade aktier för 2,2 miljarder kronor bytt ägare via Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna var upp med nästan lika mycket som Stockholm.

De svenska storbankerna hade en ny bra handelsdag med uppgångar på drygt 1 procent. Nordea Markets har höjt sina riktkurser på Handelsbanken och SEB.

Även flera av torsdagens verkstadsvinnare utökade sina uppgångar. Volvo hävde sig upp 2,2 procent och Sandvik med 1,1 procent.

Autoliv, som steg kraftigt på torsdagen, fortsatte upp 3,5 procent. Modeföretaget H&M klättrade över 1,5 procent.

Svagast bland OMXS30-företagen gick investmentbolaget Kinnevik som backade 1,3 procent.

Scandidos, som är verksamma inom stråldosering inom strålterapi, gick svagast på Stockholmsbörsen med en nedgång på 17 procent efter att ha redovisat en försäljningsminskning på 27 procent för maj-juli.

Skånska Energi har fått ett bud från Infranode Energi på 70 kronor per aktie, vilket är högre än det tidigare konkurrerande budet från Acsnacs Energi som lämnades för ett par veckor sedan. Styrelsen i Skånska Energi rekommenderar aktieägarna att acceptera 70-kronorsbudet från Infranode. Aktien steg till 71 kronor, vilket indikerar en viss bedömd sannolikhet för budhöjning.

Africa Energy steg 9,9 procent. Aktien i bolagets australienska partner Pancontinental är handelsstoppad på bolagets egen begäran. Handelsstoppet är relaterat till den pågående borrningen Cormorant-1 i Namibia där Africa Energy är delägare.

First North-bolaget Nexam har fått en order värd 5,7 miljoner kronor från ”en av världens största” tillverkare av PET-skum. Aktien avancerade 12 procent.

Stillfront köper spelutvecklaren och spelförläggaren Imperia Online JSC i sydöstra Europa för 10 miljoner euro plus tilläggsköpeskilling. Stillfront steg 2,5 procent.

Industrikoncernen Trelleborg har fått höjd rekommendation av Kepler Cheuvreux till köp från behåll. Riktkursen justerades upp från 222 till 228 kronor. Aktien lyfte 1,7 procent till 188:75 kronor.

Stråldosplaneringsbolaget Raysearch rasade 6,8 procent efter att ha fått sänkt rekommendation av Nordea Markets till behåll från köp.

Fredagens handel på de amerikanska börserna kan komma att bli ovanligt intensiv med höga volymer, då index- och aktieoptioner förfaller samtidigt som branschklassificeringssystemet GICS genomgår en storrevidering. USA-terminerna indikerar i nuläget en positiv öppning på andra sidan Atlanten.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/autoliv-fortsatter-upp-6931999

Gruvbolaget rasar 35 procent efter vinstvarning

Det europeiska gruv- och smältverksbolaget Nyrstar föll brant i fredagens inledande handel sedan bolaget på torsdagskvällen varnat för att ebitda-resultatet för det andra halvåret kommer att vara väsentligt lägre det första sex månadernas resultat.

”Bolagets lönsamhet har påverkats negativt i det tredje kvartalet av externa marknadsförhållanden, i huvudsak zinkpriserna, vilket förvärrats av historiskt låga smältlöner”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Helårsprognoserna för produktion och investeringar behålls dock oförändrade och bolaget siktar fortfarande på ett positivt fritt kassaflöde för helåret 2018.

Vissa analytiker påpekar även att bolaget står inför större omfinansiering hösten 2019 när en obligation löper ut och KBC Securities, som sänker sin rekommendation för aktien till minska, skriver att utrymmet för ytterligare fel har blivit knappt, enligt Bloombergs referat.

Vinstvarningen kom för övrigt samma dag som kreditvärderingsinstitutet Moody’s sänkte sitt kreditbetyg för bolaget.

Zinkpriset har fallit med cirka 25 procent under 2018, vilket alltså innebär ett tungt bakslag för Nyrstar. Bolaget får 95 procent av sin bruttovinst för gruvverksamheten från just zink, medan metallen står för 75 procent av smältverkens bruttovinst.

Även svenska Boliden har en betydande andel av intäkterna från zink. Bolaget är världens fjärde största gruvbolag avseende zink och sjätte största på smältverkssidan. Totalt står zink för knappt en tredjedel av bolagets intäkter.

Nyrstar handlades efter cirka en timmes handel till 2:90 euro på Euronext, en nedgång med nästan 36 procent för dagen.

Boliden steg samtidigt 0,7 procent på Stockholmsbörsen, och avancerade därmed mindre än sektorkollegan Lundin Mining som steg 1,5 procent. I London var de internationella gruvjättarna upp 2-3 procent mot bakgrund av för dagen stigande basmetallpriser.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/gruvbolaget-rasar-35-procent-efter-vinstvarning-6931997

Löneökningstakten stiger i flera länder

Det syns allt fler tecken på att löneökningstakten har börjat stiga i en lång rad länder, bland annat i USA och euroområdet, tio år efter finanskrisen.

”Löneökningstakten har varit på väg upp det senaste halvåret-året. Vi ser det allra tydligast i länder som USA och Tyskland, som har brist på arbetskraft. Det har förvunnit lite i debatten, visst är löneökningarna fortsatt låga, men de är på väg upp. Gamla ekonomiska samband verkar ändå fungera och nu får man kanske plocka fram Phillipskurvan igen”, säger Roger Josefsson, chefekonom vid Macrobond, till Nyhetsbyrån Direkt.

Phillipskurvan – som säger att en lägre arbetslöshet ska leda till högre löneinflation – har ifrågasatts på senare år eftersom en allt lägre arbetslöshet i land efter land inte åtföljts av högre löneökningar. Nu verkar det ändå som om det finns något i de gamla sambanden, menar Roger Josefsson.

”Det finns fortfarande många frågetecken, men visst börjar efterfrågan på arbetskraft ge utslag på lönerna i allt fler länder”, säger han.

I USA har löneökningstakten stigit till 2,9 procent nu senast i augusti, vilket är den högsta sedan juni 2009. Hittills i år är löneökningarna 2,7 procent, också det högst sedan 2009.

I euroområdet är löneökningstakten, enligt ECB:s mått ersättning per anställd, nu den högsta sedan finanskrishösten 2008.

Vidare är löneökningarna i Storbritannien nu bara en tiondel lägre än toppnoteringen sedan finanskrisen och även i Japan, känt för notoriskt låga löneökningar, har det synts en ett visst uppsving på senare tid.

”Vi ser tendenser till högre löner globalt, i euroområdet, Östeuropa och USA bland annat. Den internationella ekonomin har nu kommit in i en ny fas. Återhämtningen efter finanskrisen har nu pågått så många år att arbetsmarknaden blivit så stram att det börjar göra avtryck i lönerna”, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker vid Nordea, till Direkt.

Macrobonds Roger Josefsson påpekar att Phillipskurvan fortsatt har sina problem, särskilt för centralbankerna.

”Det har dröjt till långt in i en högkonjunktur, med mycket låg arbetslöshet, innan vi har sett att sambanden fungerar. För centralbanker är det ett problem att sambandet inte är stabilt över tid. Det är också bara det senaste halvåret vi sett en ökning, det kan göra en fundersam över hur det kommer att se ut om konjunkturen försvagas framöver”, säger han.

Man kan notera att arbetslösheten i USA senast var på nuvarande nivå ett kort tag runt IT-yran år 2000. Före dess får man gå tillbaka till slutet av 1960-talet innan arbetslösheten var lägre.

Storbritannien har den lägsta arbetslösheten sedan 1975 och Japan den lägsta sedan 1993. Antalet lediga jobb per sökande har i Japan dessutom inte varit fler sedan mitten av 1970-talet. Euroområdet sticker ut något med att inte ha någon rekordlåg arbetslöshet, men den är nu ändå på den lägsta nivån sedan finanskrisen bröt ut hösten 2008.

Även i Sverige har arbetslösheten sjunkit och är nu runt de lägsta nivåerna sedan finanskrisen, men än så länge är tecknen här inte lika tydliga på någon uppväxling av löneökningstakten.

”Vi ser en liten uppgång i Sverige, från en låg nivå., men trenden är inte särskilt stark”, säger Torbjörn Isaksson vid Nordea.

Macrobonds Roger Josefsson menar att det finns tecken även i Sverige på att brist på arbetskraft börjar ge utslag i löneökningarna, om man gräver djupare i statistiken.

”Vi ser det även i Sverige, men här får man gå ned på sektornivå för att se ett tydligare mönster. Vi ser då högre löneökningar i sektorer som IT och teknik”, säger han.

Enligt Torbjörn Isaksson är det ett viktigt besked för svensk del att löneökningarna börjar växla upp internationellt, särskilt i Tyskland.

”Tyska löner är något av ett nominellt ankare för Sverige, vid sidan av inflationsmålet. Högre löneökningar där tror vi kommer att bidra till lite högre löneökningar i Sverige, men det får inte det stora genomslaget eftersom nästa avtalsrörelse är så långt fram i tiden, först våren 2020. Hade avtalsrörelsen dragit i gång nu hade det haft större betydelse”, säger han.

Nordeas bedömning är att högre löneökningar i framför allt Tyskland kommer att bidra till att löneavtalen i avtalsrörelsen 2020 blir högre än nuvarande avtal från 2017.

”Men vi tror inte på någon stor uppväxling. Mycket hinner också hända. Vi ser nu en lite svagare industrikonjunktur i euroområdet och tyska löner kan komma att dämpas igen, vilket i så fall skulle spilla över på Sverige”, säger Torbjörn Isaksson.

Fackförbundet Unionens chefekonom Katarina Lundahl säger att löneökningstakten ser lite olika ut i olika länder, i Tyskland har den varit högre än i Sverige på senare år.

”Tyskland har haft ganska höga löneökningar i några år, men snittet för hela Västeuropa är betydligt lägre. Det är svårt att säga hur det påverkar nästa avtalsrörelse, det är inte givet att en högre löneökningstakt i vissa länder omedelbart får genomslag här”, säger hon.

Hon tillägger att avtalsrörelsen utgår från en allmän bedömning av konkurrenskraften.

”Vi tittar på en större bild än bara lönerna. Det går inte att säga att vi ska ha högre löneökningar för att andra har fått det”, säger hon.

Vad gäller löneökningarna i Sverige noterar Katarina Lundahl att Medlingsinstitutets statistik visar en viss uppväxling i vissa delar av näringslivet. Unionen själva kan dock i sin egen statistik, som följer identiska individer, än så länge inte se att löneökningstakten blivit högre i år än i fjol.

LO-ekonomen Sebastian de Toro säger att löneökningarna internationellt inte betyder så mycket för svenska löner på kort sikt.

”De direkta effekterna av en högre internationell löneökningstakt slår troligtvis igenom först på lite längre sikt, efter nästa avtalsrörelse, eftersom man i avtalsrörelser tar hänsyn just till löneökningarna i omvärlden. Däremot borde den inte ha någon direkt effekt på kort sikt på Sverige. Den skulle dock kunna ha en mer indirekt effekt om samma mekanismer driver upp löneökningstakten både i omvärlden och här”, säger han.

Han tillägger att löneökningstakten i det svenska näringslivet växlat upp något i år jämfört med tidigare, men att lönerna i offentlig sektor å andra sidan ökat lite långsammare.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/loneokningstakten-stiger-i-flera-lander-6931969

Även britter undersöker Danske Bank

Nu har även britterna på allvar intresserat sig för Danske Banks gigantiska penningtvättskandal med misstanken att pengarna gått från Ryssland till Storbritannien.

Brittiska National Crime Agency, som jobbar med organiserad och ekonomisk brottslighet, har inlett en brottsundersökning mot Danmarks största bank, skriver Financial Times.

Mängder av brittiskregistrerade företag tillhörde de som hade konton i Danske Banks estniska filial där miljarder kronor misstänks ha passerat från brottslig verksamhet i öst. Näst efter ryssarna var de brittiskregistrerade kontona vanligast på det estniska bankkontoret.

Misstankarna går ut på att smutsiga pengar från Ryssland passerat Danske Banks estniska filial med siktet inställt på Storbritannien.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/aven-britter-undersoker-danske-bank-6931975

Danskt cannabisbolag till Spotlight

Danska bolaget Stenocare, som verkar inom segmentet medicinsk cannabis, har godkänts för listning på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018.

I samband med listningen genomför Stenocare en nyemission om cirka 18,6 miljoner danska kronor vilken inleds på måndag, den 24 september 2018. Emissionen, med teckningskurs 8:80 danska kronor per aktie, omfattar högst 2.113.000 aktier.

Stenocare var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera och importera medicinsk cannabis.

Thomas Skovlund Schnegelsberg är bolagets vd.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/danskt-cannabisbolag-till-spotlight-6931967

Pausläge i aktien

ANALYS En skral organisk tillväxt och en relativt stor sannolikhet att bolaget står inför en period med ett lite lugnare förvärvstempo håller tillbaka vinsttillväxten. En förhållandevis hög värdering får oss därför att avstå aktien i nuläget.

VÄNTA Likt ett Indutrade eller Lifco har mjukvarubolaget Vitec under lång tid haft som framgångsrik strategi att förvärva bolag. Sedan Affärsvärlden senast skrev om bolaget i februari 2017, har Vitec förvärvat fyra bolag med en total omsättning på cirka 236 miljoner kronor, vilket motsvarar i stort sett hela tillväxten sedan dess.

Den organiska tillväxten har nämligen varit skral, vilket inte avviker från det historiska mönstret. Enstaka procent per år är allt som bolaget har mäktat med. Utan organisk tillväxt finns det ingen operationell hävstång, vilket visar sig i att bolaget historiskt har haft svårt att nå sitt lönsamhetsmål på 15 procents rörelsemarginal.

Sedan 2015 har lönsamheten dock inte bara stått stilla sedan utan försvagats kraftigt. Rörelsemarginalen har gått från drygt 16 procent 2015 till 11 procent för de senaste tolv månaderna. Orsaken är främst affärsområdet Mäklare som tappat rejält i omsättning sedan några större kunder valt bort Vitecs mjukvara för egenutvecklade program. Det innebar att affärsområdet tappade från drygt 200 miljoner kronor i omsättning 2015 till drygt 140 miljoner kronor de senaste 12 månaderna.

Den nedgången var dock vara exceptionell och kraften i den skulle vara svår att parera för alla bolag. De senaste kvartalen har omsättningen dessutom stabiliserat sig. En styrka som Vitec har är annars att dess intäkter, och därmed risker, är spridda över sju olika affärsområden i fyra olika länder. Inget affärsområde är dominerande men klart viktigast är Fastighet som står för en femtedel av omsättningen och en tredjedel av vinsten.

Det främsta framgångsreceptet för bolaget är dock förvärv och på den fronten ser Affärsvärlden en risk för en lägre förvärvstakt under en period framöver. Nettoskulden uppgick till halvårsskiftet till 1,8 gånger ebitda, rörelseresultat före av- och nedskrivningar, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Den siffran smickrar dock då bolaget aktiverar ungefär 100 miljoner kronor i utvecklingskostnader varje år. Och eftersom den organiska tillväxten är svag med de investeringarna, så är det inte orimligt att tro att bolaget utan dem skulle tappa i försäljning och kassaflöde. För att få en mer rättvisande bild av kassaflödet från rörelsen är det därför rimligt att lägga tillbaka den kostnaden till ebitda. Den övningen ger oss i stort sett ebit och i förhållande till ebit uppgår nettoskulden till 4,5 gånger vilket är högt.

Vitec står alltså med stor sannolikhet inför en period med ett lite lugnare förvärvstempo, vilket även betyder lugnare resultattillväxt. De effektiviseringar som bolaget kontinuerligt genomför kan inte kompensera. Det kan inte heller den längre avskrivningstiden, från fem till tio år, för aktiverade kostnader som infördes från och med 2017.

Vinsttillväxten kommer ändå att vara runt 10 procent, vilket för de flesta bolag är starkt. För Vitec är det mindre än hälften av det historiska snittet som sedan 2009 ligger på 23 procent. På sikt hyser Affärsvärlden dock inga större tvivel om att bolaget kan fortsätta att förvärva och växa i en snabb takt. Marknaden för nischade programvaror för olika branscher kommer att finnas kvar och kommer fortsatt att vara fragmenterad. Vitec är ett kvalitetsbolag med en beprövad och väl fungerande strategi för den marknaden.

Ur Affärsvärldens ettåriga perspektiv så ter sig dock värderingen på p/e 31 och ev/ebit 26 på innevarande års prognos som väl hög mot bakgrunden av den något ansträngda balansräkningen. Aktien är köpvärd om den faller ner mot 65 kronor, motsvarande p/e 25 för 2018 års prognos. Rekommendationen blir därför avvakta.

https://www.affarsvarlden.se/analysplus/pauslage-i-aktien-6931951

Stillfront köper spelutvecklaren Imperia Online

Stillfront köper Imperia Online JSC, en spelutvecklare och spelförläggare i sydöstra Europa med fokus på långvariga spelarrelationer.

Bolaget genererade en nettointäkt på cirka 4,1 miljoner euro, med cirka 48 procent i rörelsemarginal, för perioden januari – augusti 2018.

Enligt Stillfront är Imperia Online en av de ledande spelutvecklarna och förläggarna i sydöstra Europa med 25 släppta spel och över 45 miljoner användare globalt. Bolagets flaggskeppstitel är Imperia Online, ett medeltida MMO strategispel publicerat både via browser- och mobila plattformar.

Stillfront betalar 10 miljoner euro vid själva tillträdet, 5 miljoner betalas kontant och resterande med nyemitterade aktier. Vidare kommer en tilläggsköpeskilling betalas med ett sammanlagt maximalt belopp om 17,5 miljoner euro, varav 50 procent kontant och 50 procent med nyemitterade aktier.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/stillfront-koper-spelutvecklaren-imperia-online-6931938

Nytt bolag till Spotlight

Företaget Jetty, som utvecklar och säljer ett affärssystem för evenemangsindustrin, har blivit godkända för listning på Spotlight Stock Market.

I samband med listningen genomförs en nyemission, vars huvudsakliga syfte är att ge förutsättningar för Jettys expansionsplaner.

Emissionsvolymen är högst 10.062.500 aktier och teckningskursen är satt till 5:75 kronor. Förutsättning för listningen är bland annat en emissionsteckningsgrad om minst 60 procent och ett spridningskrav om 300 aktieägare.

Jettys befintliga kunder är bland annat Roskildefestivalen, Liseberg, Stockholms Kulturfestival, Göteborgs Kulturkalas, Malmöfestivalen, Storsjöyran, Stureplansgruppen Event, Svenska Konståkningsförbundet och Epicenter.

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/nytt-bolag-till-spotlight-6931935