EMU har toppat – Hur djup blir svackan?


Konjunkturen i EMU-området har visat lite svaghetstecken under senare tid och fredagens preliminära inköpschefsindex för september gav lite mixade signaler kring konjunkturutvecklingen. Även om det är tydligt att tillväxttoppen är passerad. 

Inköpschefsindexet för industrin sjönk ytterligare och landade nu på 53,3 och fortsätter på den lite olyckliga trend som inleddes i början av 2018.

Även om indexet fortsatt ligger över 50-nivån som, enligt tumregeln, markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång så är det lite oroande att det ligger på den lägsta nivån sedan september 2016.

Det är framför allt orderingången på exportmarknaden som vikt ner. Faktum är att indexet över exportorderingången för första gången sedan juni 2013 inte uppvisade något tillväxt i septembermätningen. Detta sker dessutom samtidigt som euron försvagats kraftigt sedan inledningen av 2018. Även om den stärkts något under de allra senaste veckorna.

Markit, som genomför undersökningen, pekar på faktorer som handelskrig, oron kring Brexit, generellt lägre global efterfrågan, minskande lager och ökad politisk osäkerhet som faktorer bakom nedgången. Dessutom konstaterar man att fordonsindustrin är extra hårt drabbad.

Inköpschefsindexet för tjänstesektorn steg dessbättre något och ligger med ett värde på 54,7 på en hälsosamt hög nivå. Men även här är det en bra bit från nivåerna som inledde 2018. Positivt är att tjänsteföretagen fortsätter att nyanställa i stor omfattning, vilket tyder på fortsatt optimism kring framtiden.

Slutligen kan konstateras att hushållshumöret också har vikt ner något under de senaste månaderna. Nedgången sker dock från en hög nivå.

Att indexet, med ett värde på -2,9, ligger under nollstrecket ska heller inte övertolkas. Det historiska genomsnittet ligger på -11,8 så hushållen i EMU-området tycks präglas av någon form av grundpessimism. Dessutom fortsätter arbetsmarknaden att vara hyggligt stark och arbetslösheten ligger på, för EUM-området, låga 8,2 procent.

Så sammanfattningsvis ger det här bilden av att konjunkturtoppen i EMU-området nu ligger en bit bakom oss. Någon djupare konjunktursvacka är det givetvis ännu inte tal om men inköpschefsindexen ger ändå bilden av att riskerna för tillväxten framöver ändå ligger på nedsidan.

Intressant blir också att följa hur ECB kommer att reagera på svagare tillväxtssignaler. Planen är ju att ECB ska avsluta sina månatliga obligationsköp vid årsslutet och börja förbereda marknaden för en räntehöjning under sensommaren 2019. Ett scenario som blir svårt att sälja in givet svagare tillväxtsignaler.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/emu-har-toppat-hur-djup-blir-svackan.html

Högre bidrag och lägre skatt nästa år


Under nästa år kommer prisbasbeloppet att höjas med 1 000 kronor till 46 500 kronor vilket innebär att främst garantipensionärer och studenter kan se fram emot mer pengar i plånboken nästa år. En garantipensionär får exempelvis cirka 180 kronor mer i plånboken per månad från och med 2019.

”Prisbasbeloppet höjs för att se till att våra trygghetssystem hänger med i prisutvecklingen. Vi gör det för att pensionerna och andra ekonomiska stöd inte ska urholkas och halka efter prisutvecklingen i samhället i stort”, kommenterade socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Den som arbetar kan också gynnas av det högre prisbasbeloppet. Det beror på att prisbasbeloppet även används vid beräkning av de så kallade skiktgränserna för statlig inkomstskatt.

Alla som har beskattningsbara inkomster över en viss nivå behöver nämligen betala statlig inkomstskatt. Inkomstskatten styrs av de så kallade skiktgränserna och tas ut i två skikt. I den nedre skiktgränsen tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Och på inkomster i den övre skiktgränsen tas ytterligare 5 procent ut i statlig inkomstskatt.

Kortfattat så betyder det att när prisbasbeloppet höjs, så höjs även skiktgränserna. Det innebär att den lägre gränsen för när den statliga inkomstskatten kommer att tas ut går vid en månadslön på cirka 39 500 kronor 2019 jämfört med 37 900 kronor 2018.

Prisbasbeloppet styr vidare skatter och ersättningsnivåer och påverkar storleken på exempelvis garantipension, studiemedel och sjuk- och föräldrapenning. Det beror på att taken i försäkringarna räknas utifrån prisbasbeloppet. Exempelvis åtta prisbasbelopp för sjukpenningen, höjdes från 7,5 den 1 juli, och tio prisbasbelopp för föräldrapenningen.

Inkomsttaket för föräldrapenning är 10 prisbasbelopp. Eftersom det nya prisbasbeloppet landar på 46 500 kronor, och inkomsttaket är 10 prisbasbelopp, betyder det att någon som är föräldraledig får ersättning baserat på löner upp till och med 465 000 kronor i årslön. Det innebär att om den som tjänar mer än 38 750 kronor per månad inte får högre föräldrapenning för det.

Det kan jämföras med 2018 års inkomsttak som innebär att gränsen går vid en månadslön på 37 900 kronor.

Det finns tre olika basbelopp, dels prisbasbeloppet som ofta går under benämningen basbeloppet. Men det finns också ett förhöjt prisbasbelopp som ligger till grund för beräkningen av tilläggspension. 2019 blir det nya förhöjda prisbasbeloppet 47 400 kronor, jämfört med 46 500 kronor 2018.

Och så finns det ett inkomstbasbelopp som styr pensionsgrundande inkomst och fastighetsavgifter. Den vanliga inkomstpensionen höjs däremot inte med hjälp av prisbasbeloppet. Inkomstpensionen beräknas istället med hjälp av ett inkomstindex som baseras på inkomstutvecklingen för alla som arbetar.

Prisbasbeloppet följer det allmänna prisläget, vilket innebär att beloppets värde följer inflationen.

Det är regeringen som fastställer prisbasbeloppet och ett nytt prisbasbelopp räknas fram inför varje år i januari. Det vanligaste är att prisbasbeloppet blir högre, vilket framgår av tabellen nedan, men mellan 2009 och 2010 sänktes faktiskt prisbasbeloppet med 400 kronor. Det var första gången beloppet sänktes sedan införandet av basbeloppet 1960.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/hogre-bidrag-och-lagre-skatt.html

Storytel – Ett kalkylerat risktagande


Storytel håller vad det lovat. Gasen i botten och nu pågår uppskalningen på åtta nya marknader. Ytterligare fyra är under förberedelse, och därutöver har bolaget öppnat ett kontor i Bangkok för att ratta satsningar i Asien.

I olika stadier är Storytel aktuellt på totalt femton marknader, vilket för ett drygt år sedan var sju.

Antalet prenumeranter har ökat med 47 procent år mot år i andra kvartalet. Det innebär i snitt 621 200 lyssnare och att bolaget ångar på mot årsmålet om 800 000 prenumeranter.

Enligt bolagets prognos växer streaming-intäkterna från utlandet sig större än de svenska i tredje kvartalet. Redan i andra kvartalet är det ganska jämt skägg. Knappt 4 procent av Sveriges befolkning är nu redan kund hos Storytel, men taket behöver inte vara nått enligt grundaren Jonas Tellander.

Den lönsamma Sverige-delen genererade ett täckningsbidrag på drygt 28 procent, vilket är lägre än i de fyra kvartalen dessförinnan. Anledningen till de är större marknadssatsningar än tidigare, så kanske märks konkurrensen från uppstickarna ändå.

Marknaderna i upptakt kostar än så länge bara pengar. Den genomsnittliga intäkten per abonnent är aggregerat lägre än i Sverige, vilket är ett resultat av flera faktorer. Delvis beror det på lägre betalningsvilja och storleken på utbudet i tjänsten utanför Sverige. En svag krona gör det också dyrare att investera i marknadsföring.

Så länge varje ny abonnent på sikt kommer vara mer värd än vad den kostar att värva, så är det fullt rationellt att elda på som företaget gör. Ju snabbare man skalar upp, ju snabbare går det att nå ett positivt kassaflöde i respektive land.

För att finansiera expansionen har 500 Mkr tagits in i en riktad nyemission, vilket späder ut befintliga ägare med närmare 8 procent. Pengarna lär behövas, för på ebitda-nivå gjorde bolaget en förlust på 79 Mkr under de första sex månaderna.

Den offensiva emissionen signalerar självförtroende och under de kommande åren kommer fokus ligga på tillväxt och inte lönsamhet. I allra högsta grad är det ett medvetet risktagande.

Men det innebär inte att det är utan risk. Det är väldigt många geografiska marknader som ska tas samtidigt. Och ju bredare satsningarna blir ju längre fram flyttar bolaget sitt lönsamhetsmål i någon form av steady state. Målet är en lönsamhet kring 10–15 procent på ebitda-nivå.

Att hitta rätt samarbetspartners på nya marknader är det viktigaste för att lyckas, enligt bolaget. Precis som tidigare rör sig Storytel i Netflix och Spotifys fotspår och väljer marknader som redan visat sig mogna för streaming-tjänster.

Bra innehåll måste komma först och tågordningen innebär att vägen till lönsamhet på nya marknader kommer vara längre. Vi vet av historien att det tagit mellan 3–5 år att nå svarta siffror på de redan mogna marknaderna.

Till skillnad från Netflix som kan lansera en engelskspråkig produktion över hela världen, så behöver Storytel köpa ett lokalt förlag och sen banda berättelserna i huvudsak på nationens modersmål. Å andra sidan är kostnaderna för att spela in en ljudbok försumbart låga i relation till en tv-produktion.

Storytel har utvecklat ett standardiserat och effektivt sätt att göra det på. Bokinläsaren kliver in i ett ljudisolerat bås med en läsplatta och en mikrofon. Berättarrösten stämplar in, görs sin grej och stämplar ut. Inspelningsbåsen är relativt billiga och kan placeras på respektive kontor runt om i världen.

Balansgången mellan mogna och omogna marknader är det svåra. Med fullt fokus på tillväxt kan aktiemarknaden acceptera ökade förluster. Men då gäller det verkligen att bolaget når sina ambitiösa tillväxtmål.

Ni som följt Netflix resa vet hur det svängt på börsen trots i absoluta tal starka tillväxtsiffror. Sedan talas det om hotet från Amazons Audible och Apples Ibooks.

Nog hör Storytel arbetsljuden från deras enorma maskinerier, men varken Amazon eller Apple är så stridslystna att de skulle ta sig an en konkurrent med ett för stort övertag på en lokal marknad. Därför har Storytel så bråttom vidare ut i världen. I Sverige sitter man relativt säkert.

Den geografiska expansionen är inte det enda som händer på Storytel. Bolaget har lanserat en Kindle-kopia på den svenska marknaden – en svartvit läsplatta avsedd för e-böcker.

Första leveransen ska ha sålt slut. I USA är Amazon-produkten Kindle en stor framgång. Storytels Reader ska nu få uppdaterad funktionalitet som bland annat innebär att det ska gå att lyssna på ljudböcker via läsplattan. Fördelen med den svartvita läsplattan kontra en vanlig surfplatta är ett lägre pris och lättare läsning än på en upplyst display.

Det planeras också för en flytt av Storytel-aktien, från Spotlight Stockmarket (Aktietorget) till First North. Det gör man bland annat för att minska friktionen för utländska investerare.

Senaste i vintras la jag en prognos för Storytel och upprepade en långsiktig köprekommendation trots ökade risker. Det är en rekommendation som legat fast sedan 2016. Nu ser förlusterna ut att bli större än vad jag trodde då.

Men den här gången har jag valt att tittat på konsensusprognosen från Factset. Tyvärr innehåller den bara estimat från två analytiker.

Det vi kan konstatera av deras arbete är stigande förluster på ebitda-nivå åtminstone fram till och med 2020. Intäkterna väntas växa med mellan 20–30 procent under de kommande två åren.

Swedbank Robur Ny teknik är ägare i Storytel och deltog också i senaste emissionen. Deras förvaltare Erik Sprinchorn kommenterade bolaget nyligen i ett TV-inslag. Hans främsta poäng var att Storytel är billigt i relation till Netflix och Spotify – om vi ser till rörelsens värdering i relation till försäljningen (EV/Sales).

Netflix, som liknar Storytel mest (då båda satsat på en stor mängd eget innehåll), värderas ungefär dubbelt så högt sett till här måttet. Även om det finns likheter är det två väsensskilda bolag, sett till storlek, global marknadspenetration och finansiella muskler.

I det korta perspektivet innebär fler marknader mer risk för Storytel men självklart också en större potential. Som investerare oroar jag mig främst för det första.

Var medveten om att expansionen kan gå åt fanders. Gör som bolagsledningen och ställ risken mot den möjliga avkastningen. Personligen är jag lite osäkrare än i vintras, och kommer följa upp rekommendationen redan i nästa kvartal. Men mitt köpråd upprepas med en tidshorisont på minst två år.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/storytel-kalkylerat-risktagande.html

Stigande börs, Volvo bland vinnarna


Det svenska storbolagsindexet OMXS30 hade vid 10-tiden stigit 0,9 procent till nivån 1.661. Då hade aktier för 2,2 miljarder kronor bytt ägare via Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna var upp med nästan lika mycket som Stockholm.

De svenska storbankerna hade en ny bra handelsdag med uppgångar på drygt 1 procent. Nordea Markets har höjt sina riktkurser på Handelsbanken och SEB.

Även flera av torsdagens verkstadsvinnare utökade sina uppgångar. Volvo hävde sig upp 2,2 procent och Sandvik med 1,1 procent.

Autoliv, som steg kraftigt på torsdagen, fortsatte upp 3,5 procent. Modeföretaget H&M klättrade över 1,5 procent.

Svagast bland OMXS30-företagen gick investmentbolaget Kinnevik som backade 1,3 procent.

Scandidos, som är verksamma inom stråldosering inom strålterapi, gick svagast på Stockholmsbörsen med en nedgång på 17 procent efter att ha redovisat en försäljningsminskning på 27 procent för maj-juli.

Skånska Energi har fått ett bud från Infranode Energi på 70 kronor per aktie, vilket är högre än det tidigare konkurrerande budet från Acsnacs Energi som lämnades för ett par veckor sedan. Styrelsen i Skånska Energi rekommenderar aktieägarna att acceptera 70-kronorsbudet från Infranode. Aktien steg till 71 kronor, vilket indikerar en viss bedömd sannolikhet för budhöjning.

Africa Energy steg 9,9 procent. Aktien i bolagets australienska partner Pancontinental är handelsstoppad på bolagets egen begäran. Handelsstoppet är relaterat till den pågående borrningen Cormorant-1 i Namibia där Africa Energy är delägare.

First North-bolaget Nexam har fått en order värd 5,7 miljoner kronor från ”en av världens största” tillverkare av PET-skum. Aktien avancerade 12 procent.

Stillfront köper spelutvecklaren och spelförläggaren Imperia Online JSC i sydöstra Europa för 10 miljoner euro plus tilläggsköpeskilling. Stillfront steg 2,5 procent.

Industrikoncernen Trelleborg har fått höjd rekommendation av Kepler Cheuvreux till köp från behåll. Riktkursen justerades upp från 222 till 228 kronor. Aktien lyfte 1,7 procent till 188:75 kronor.

Stråldosplaneringsbolaget Raysearch rasade 6,8 procent efter att ha fått sänkt rekommendation av Nordea Markets till behåll från köp.

Fredagens handel på de amerikanska börserna kan komma att bli ovanligt intensiv med höga volymer, då index- och aktieoptioner förfaller samtidigt som branschklassificeringssystemet GICS genomgår en storrevidering. USA-terminerna indikerar i nuläget en positiv öppning på andra sidan Atlanten.

Graf: Indexet OMXS30 fredagen den 21 september

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/fortsatt-borsuppgang-volvo-bland-vinnarna.html

Så väljer du rätt globalindex


Samtidigt som Sverigefonder ratats med uttag på 16 miljarder kronor,  har drygt 21 miljarder kronor letat sig till indexfonder. Så det finns anledning att tro att mycket av fondkapitalet har landat i just globala indexfonder. Placera har undersökt vilka index som är vanligast att indexfonderna följer och vad som skiljer dem åt.

Det är främst två index som de globala indexfondsförvaltarna väljer mellan för att följa. Båda är från den globala indexleverantören MSCI. MSCI World Index är som namnet antyder ett världsindex. Men det har sina begränsningar. Det omfattar stora bolag och medelstora bolag noterade i 23 utvecklade länder i världen, alltså inget riktigt globalt världsindex. Totalt omfattar det drygt 1 600 aktier som motsvarar 85 procent av det totala marknadsvärdet.

MSCI All Countries World index (MSCI ACWI) är det andra mest använda indexet. Enligt MSCI:s marknadsföringsmaterial så är det deras globala flaggskeppsindex. Indexet inkluderar även tillväxtmarknadsaktier. Förutom de 1 600 aktierna från de 23 utvecklade ekonomier adderar MSCI aktier från 24 tillväxtmarknader. Nu tillkommer det 1 200 aktier och totalt växer antalet aktier i indexet till hela 2 800 aktier. Fördelningen mellan storbolag och medelstora är detsamma som MSCI World index. Och båda indexen beräknas i amerikanska dollar.

Det är alltså ett index utan tillväxtmarknadsaktier och ett index med som man väljer mellan.

På finansmarknaden har fler aktörer valt MSCI ACWI än MSCI World Index. Enligt MSCI uppskattar de att 3 700 miljarder dollar är investerade mot MSCI ACWI, jämfört med 3 100 miljarder dollar för MSCI World index. En övervikt med 20 procent för MSCI ACWI.

Man förstår tankegångarna hos investerarna med tankar från finansiell teori. MSCI ACWI omfattar fler marknader vilket ger en högre riskspridning, och du adderar på tillväxtmarknader vilket ger indexet en extra krydda.

Frågan är om det verkligen rätt val av index som finansmarknaden har gjort?

För att besvara den frågan backar vi och tar ett djupare perspektiv vad som verkligen skiljer mellan de två populära indexen.

Indexmetoden är densamma för båda indexen och ganska enkel. Båda indexen är marknadsviktade och de representerar omkring 85 procent av det globala marknadsvärdet i respektive grupp. Kort och gott ompopuleras indexen två gånger om året, maj och november. Då ser man över förändringar på underliggande börser, det viktigaste faktorer man tar hänsyn till är aktiernas likviditet att indexen ska vara lätta att replikera och investera i. Indexen ska reflektera hur sektorer och olika aktiemarknader ser ut från ett aktieperspektiv.

Genom att indexet är börsvärdesviktat så förändras indexsammansättningen över tid. Men det fångar alltid upp och reflekterar det aktuella läget eller så att säga temperaturen på den globala aktiemarknaden.

                  MSCI World Index                                          MSCI ACWI

De amerikanska börserna är världens klart största aktiemarknad. Totalt står de amerikanska bolagen för 55 procent i MSCI ACWI och 62 procent i MSCI World index. Men det är en ögonblicksbild av läget idag. Backar vi tio år i tiden till sommaren 2008, så hamnar vi i stormens öga. Det var i USA finanskrisen tog sin början och då vägde de amerikanska bolagen ”bara” 42 procent av MSCI ACWI.

Den stora skillnaden är att Kina tar plats som den fjärde största marknaden i MSCI ACWI. Och de kinesiska bolagen kommer sannolikt att ta större plats på sikt när kinesiska A-aktier inkluderas.

Listan över de tio största bolagen är precis detsamma för båda indexen. USA-börsernas dominans smittar även av sig på tio-i-topplistan som uteslutande består av riktigt stora amerikanska bolag. Det enda som skiljer är viktningen för bolagen. De väger mindre i MSCI ACWI index, då det är ett bredare index med ett högre totalt marknadsvärde.

                  MSCI World Index                                          MSCI ACWI

På toppen är det svårt att se någon skillnad. Största kinesiska bolag i MSCI ACWI index är Tencent Holding som kommer först på 18 plats. För ett drygt år sedan tog sig aktien faktiskt in bland de tio största men i år har aktiekursen gått allt annat än bra och den har backat med drygt 20 procent.

De två dominerande sektorerna i indexen är desamma. Teknikbolagen väger runt 20 procent och finansbolag runt 17 procent. Det är värt att notera att trots att MSCI ACWI har 1 200 flera bolag, vilket är en ökning med 75 procent så ökar bara det totala marknadsvärdet för indexet med 13 procent.

Avkastningen följer varandra mycket väl. Sedan starten 31 december 1987 skiljer det bara på decimalen mellan indexen. Vi pratar om 0,05 procent högre avkastning per år för MSCI World Index beräknat som ett geometriskt snitt. Vän av ordning tänker givetvis att den högre avkastningen genereras av högre risk.

Fallet är den att risk mätt som standardavvikelse indikerar att risken de tio senaste åren varit högre för MSCI ACWI. Men MSCI World index har klarat sig bättre med högre avkastning till lägre risk över en riktigt lång ritidsperiod. Men MSCI ACWI har överraskande presterat bättre på uppsidan enskilda år.

De senaste femton åren har indexet haft högst avkastning hela nio av de åren, på årsbasis. Intressant att notera är att de åren som MSCI World index överrepresenterat är de svagaste aktieåren. Tre av åren har båda indexen negativ avkastning, då har MSCI World index sjunkit betydligt mindre.

Stabilare avkastning ser ut att vara nyckeln över tiden för att få en hög avkastning på årsbasis i snitt. Det är precis det som MSCI World Index levererar.

Frågan är om det inte är att gå över ån efter vatten att ha en indexfond mot MSCI ACWI. Det är dyrare att förvalta, indexfonden får högre risk och avkastningen har varit högre enskilda år men över tid har avkastningen varit marginellt sämre.

Värt att tänka på att oberoende av vilket index som indexfonden följer så blir det en mycket stor exponering mot amerikanska bolag, med minst 55 procent.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/att-valja-ratt-globalindex.html

Scandidos: 7 Mkr i bruttoresultat


Bruttoresultatet minskade till 7,0 miljoner kronor (8,6) och ebitda-resultatet försämrades till -7,6 miljoner kronor (-3,5).

”Scandidos försäljning är för närvarande oregelbunden då kundernas beslutsprocess fortsatt tar lång tid. Publiceringen av erfarenheterna från de kliniskt aktiva Delta4 Discover-systemen tar längre tid än förväntat vilket påverkar beslutsprocesserna negativt”, uppger vd Görgen Nilsson i en kommentar i rapporten.

Vidare uppger han att Scandidos kvalitetsledningssystem och rutiner inspekterades av den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA under fyra dagar i juli.

”Denna inspektion var framgångsrik för Scandidos och endast några få mindre påpekande erhölls vilka redan hanterats”, skriver han.

Efter periodens utgång har banklån på 7 miljoner kronor beviljats verksamheten. Banklånet skall överbrygga den tillfälliga likviditetsnedgången som följt på kvartalets försämrade försäljning, heter det i rapporten.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/scandidos-7-mkr-i-bruttoresultat.html

Höga volymer vid quadruple witching


Den tredje fredagen i mars, juni, september och december förfaller termins- och optionskontrakt för både aktieindex och enskilda aktier, ett fenomen som brukar kallas ”quadruple witching”. Marknadsaktörer behöver då stänga eller rulla vidare förfallna positioner, vilket i synnerhet under den sista handelstimmen brukar leda till intensiv handel.

På fredagen sammanfaller detta för första gången med en revidering av branschklassificeringssystemet Global Industry Classification Standard (CIGS), ett system framtaget av S&P Global och MSCI. När det först togs i bruk 1999 omfattades tio sektorer från energi till teleoperatörer. Fastigheter tillkom därefter som en egen sektor 2016. Nu sker alltså den största översynen sedan klassificeringen togs i bruk.

”Det är en stor dag. Det kan potentiellt bli stökigt med kombinationen av ‘quadruple witching’, som bara inträffar fyra gånger om året, och vad som nästan är ‘once in a lifetime’-förändringar av CIGS”, kommenterar Art Hogan, strateg vid B Riley FBR för Bloomberg News.

CIGS-förändringarna innebär bland annat att vissa internet- och medieaktier slås samman med teleoperatörer i en ny grupp kallad kommunikationsservice (communication services) efter stängning. I processen plockas Alphabet (Googles moderbolag), Facebook och Netflix ut ur nuvarande sektorer, vilket väntas leda till stora kapitalförflyttningar för inte minst indexfonder.

Senast ”quadruple witching” inträffade, i juni, ökade handelsvolymerna för S&P 500-bolagen med 75 procent, enligt Bloombergs statistik.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/hoga-volymer-vantas-vid-quadruple-witching.html

Bonusretur, fingaterea och högtryck för hälsobolag


L SVAG LÄNK? De fyra borgerliga ledarna har svårt att enas om hur de ska ta makten och risken är uppenbar att det borgerliga samarbetet slits isär. Liberalerna ses som Alliansens svaga länk, enligt källor till DI. (DI)

STÖDRÖSTER RÄDDADE MP. Enligt en mätning från Novus räddades Miljöpartiet kvar i riksdagen av stödröster. Två av fem röster på MP var stödröster, enligt mätningen. Kristdemokraterna klarade sig dock kvar i riksdagen utan stödröster. (Ekot)

M-SKOLA. Moderaterna måste kräva posten som utbildningsminister i nästa regering för att på allvar bana väg för en likvärdig skola med kunskap i fokus, enligt Benjamin Dousa, MUF-ordförande. (DN Debatt)

FÄRRE FATTIGA. Antalet extremt fattiga ligger på sin lägsta nivå sedan mätningarna infördes, enligt Världsbanken. Men utvecklingen har saktat ner vilket oroar experter. (SvD)

BONUSRETUR. Danske Banks styrelseordförande meddelar att banken kan komma att kräva tillbaka utbetalade bonusar till toppchefer. (SvD)

HÖGTRYCK FÖR HÄLSOBOLAG. Flera läkemedelsutvecklare har stigit brant i år och det är en fortsatt strid ström av bolag som är på väg till börsen. (DI)

INDIEN-ÖPPNING FÖR ERICSSON. Nu stänger även Indien ute de två Ericssonkonkurrenterna Huawei och ZTE från utbyggnaden av 5g. (DI)

REA PÅ FINGATAN. Hufvudstaden står och stampar trots att hyrorna stiger. Oroas man inte över de höga hyresläget kan man köpa aktien med en ansenlig substansrabatt. (DI)

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/21/bonusretur-fingatsrea-och-hogtryck-for-halsobolag.html

Därför flyr placerare EM-länderna


MSCI tillväxtmarknadsindex har sjunkit med drygt 20 procent sedan toppen i slutet på januari. I takt med det har finansmarknadens aktörer justerat ner tillväxtprognoserna för ekonomin på tillväxtmarknaderna samtidigt som de har skrivits upp den amerikanska tillväxten.

”2016-2017 var det en synkroniserad global tillväxt, låg volatilitet, stora inflöden till tillväxtmarknaderna och en förhållande vis lågt värderad dollar med svagt stigande amerikanska räntor. När vi gick in i 2018 slutade den synkroniserade globala tillväxten. Både den kinesiska och den europeiska tillväxten har avtagit och den starka amerikanska tillväxten har fortsatt och blivit frikopplad från övriga världen”, säger Liam Spillane.

Liam Spillane

”Det har även lett till att FED har fortsatt höja räntan och dollarn har stärkts betydligt. Det tror vi är den viktigaste katalysatorn för tillväxtmarknadernas tuffa period”.

”Nedjusteringar av prognoserna för den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna har varit betydande i år. Tillväxten för tillväxtmarknaderna har justerats ned från tidigare 5,4 procents tillväxt 2018, till en tillväxttakt på 4,7 procent samtidigt som den utvecklade världens tillväxt justerats upp från 1,7 procent till 2,4 procent, lett av USA”, säger Liam Spillane.

”Den stora frågan är om den kommer att fortsätta eller om botten är nådd. Prognosförändringarna gör att tillväxtgapet har minskat betydligt till tillväxtmarknadernas fördel. Tillväxtförväntningarna påverkar kapitalflödena till tillväxtmarknaderna betydligt. När gapet ökar brukar det skapa större risktagande och flöden till tillväxtmarknaderna”

Det är tydligt att kapitalflödena till tillväxtmarknadsinvesteringar var stor under perioden 2016 fram till 2018. Vissa aktörer menar att delar av tillväxtmarknaderna har varit betydligt överköpta. Sedan april i år har kapitalflödena vänt tvärt och nu är det stora nettoutflöden från tillväxtmarknaderna. Det är särskilt tydligt för de kinesiska fastlandsbörserna och Hongkongbörsen som backat betydligt i år, samt för den argentinska peson och den turkiska liran.

”Historiskt har det varit nettoinflöden på runt 20 miljarder dollar per år till tillväxtmarknadsobligationsfonder. Under 2016 till 2018 steg nettoinflödet till hela 150 miljarder dollar. Så att det har varit betydande nettoutflöden i år är inte så konstigt, med bakgrund av de exceptionellt stora inflöden de senaste två åren”, säger Liam Spillande.

”Det är i huvudsak privatinvesterare som säljer av sina tillväxtmarknadsinvesteringar nu. De institutionella investerara har inte agerat ännu och är mer dedikerade och långsiktiga. Men nedgången för tillväxtmarknadsinvesteringar som aktier, valutor och obligationer under året har gjort att de börjar se ganska billiga ut värderingsmässigt. Men det är inte riktigt lika billigt som i början på 2016.”

”Kreditkvaliteten för tillväxtmarknadsländerna och de inhemska bolagen har i genomsnitt blivit bättre, trots det som hänt i Argentina och Turkiet de senaste månaderna. Bytesbalansen för tillväxtmarknadsländerna har förbättrats betydligt i takt tillväxten i den globala tillväxten de senaste åren. Idag finns vissa länder som sticker ut och blivit sämre i år som Turkiet, Argentina, Rumänien, Sydafrika och Indien.”

”Men prognoser pekar på att både Turkiet och Argentinas bytesbalans kommer att förbättras radikalt 2019. Och inte minst Kina och Ryssland kommer att få högre och bättre bytesbalans nästa år. Det gör att flera på marknaden inte tror att det är finns en systemrisk på tillväxtmarknaderna, vilket är viktigt för investerare.”

Avivas investeringshussyn är att den globala tillväxten kommer att blir mer synkroniserad igen, framöver. de tror att Kinas och Europas ekonomiska tillväxt kommer att förbättras och växa mer i takt med den amerikanska. Det är inte minst viktigt för den amerikanska dollarns utveckling, som man ser som kritiskt för tillväxtmarknadernas attraktion hos investerarna.

”Handelskriget med Kina som omfattar industrivaror och intellektuella rättigheter för teknikbolag tror vi redan är inprisat i kurserna idag på tillväxtmarknaderna. Det kan man se på kursutveckling och utvecklingen för volatiliteten. Och när det vänder för tillväxtmarknadstillgångar så brukar det vända väldigt snabbt”, säger Liam Spillane.

På kort sikt tror Aviva att dollarn kan fortsätta stiga i värde. Men på medellång till lång sikt tror Aviva att dollarn kommer att sjunka betydligt. Dollarn är idag runt 15 procent för dyr jämfört med andra valutor, baserat på olika värderingsmetoder. En dollarförsvagning samspelare även med deras investering syn för tillväxtmarknadsinvesteringar köp när dollarn sjunker i värde då ökar risktagandet.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/20/darfor-flyr-placerarna-tillvaxtmarknaderna.html

Bästa aktierna september till maj


I september ska man köpa aktier och i maj ska man sälja säger ett gammalt engelskt aktieordspråk. Bakom ordspråket ligger att tävlingssäsongen för treåriga fullblodshästar börjar i maj med hästloppet ”2000 Guineas” i Newmarket i närheten av Cambridge.

Säsongsavslutningen är på St. Legerdagen i Doncaster. Datumet för galopptävlingen är inte fast utan har rört sig mellan mitten och slutet av september.

I år hölls tävlingen den 15 september. Hästloppet har anor från 1776 och är namngivet efter den brittiske generallöjtnanten Anthony St Leger.

På arton- och nittonhundratalen brukade den brittiska överklassen lämna London och börsen för att ge sig ut till sina lantgods och syssla med hästtävlingar. Det innebar att omsättningen på börsen var låg och kurserna pressades.

Tyska tidningen FAZ har hittat åtta aktier globalt som sedan 2004 alltid stigit under perioden september till maj.

Bäst har det gått för hotellbokningssajten Booking.com som i genomsnitt stigit med 31,6 procent varje år i perioden september till maj sedan år 2004.

Booking hette tidigare Priceline. Idag handlas Booking.com till ett p/e-tal på strax över 20. Tillväxtpotentialen ser fortsatt god ut för aktien. Kommande år väntas omsättningen öka 10 procent, enligt 4-traders. 2019 antas bolaget leverera en ebitda-marginal på 36 procent. På estimaten handlas aktien till p/e 22.

19 av 33 sätter köp på aktien, enligt Factset. Den genomsnittliga riktkursen är 2199 dollar. Aktien handlas för närvarande till 1926.

Näst bäst har det gått för kinesiska teknikjätten Tencent. Tencent handlas till p/e 32 för innevarande år. Under perioden maj till september 2004 har aktien årligen avkastat 31 procent i genomsnitt.

Av de 43 analytiker som bevakar aktien sätter hela 41 köp på aktien.

Både när det gäller Booking och Tencent gäller dock att det allra bästa vore att behålla aktierna hela året. Den som behållit Bookingaktien sedan 2004 har fått en genomsnittlig avkastning på 96 procent per år. Den som ägt Tencent under samma tidsperiod har i genomsnitt fått en avkastning på 490 procent per år, skriver FAZ.

Bara tre av dessa åtta aktier hade det lönat sig att sälja i maj och återköpa i september. Det rör sig om det tyska mjukvarubolaget Atoss Software. Världens största återförsäkringsbolag Münchener Rück och byggkonglomeratet NWS från Hongkong.

I genomsnitt skulle den som satsat pengar på de åtta bolagen på listan i september 2004 och sålt i maj idag har fått 80 gånger pengarna. Under samma period har det tyska aktieindexet DAX gett tre gånger pengarna.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/20/aktierna-att-aga-mellan-september-och-maj.html

Banker och verkstad drar börsen


Eftermiddagens USA-makrodata var något ljusare än förväntat.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid 14.30-tiden upp 0,9 procent till 1.645. Omsättningen hade då nått 6,8 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

På makrofronten höjde den norska centralbanken som väntat sin styrränta från 0,50 till 0,75 procent. Banken spår att det sannolikt blir en ny höjning i början av nästa år, vilket dock var något duvaktigare än väntat.

De fyra svenska storbanksaktierna steg runt 2 procent i linje med optimism i den europeiska banksektorn. Även verkstadspapper såsom Volvo och Sandvik gick bra. Gruvaktierna fortsatte upp med Boliden som vinnare, samtidigt som Autoliv avancerade 2,2 procent efter att ha fått en upprepad köprekommendation av Pareto.

Utanför OMXS30 steg Autoliv-avknoppningen Veoneer 3,5 procent efter att Christer Gardell, frontfigur för aktivistfonden Cevian, som är största ägare i bolaget sagt att aktiemarknaden underskattar Veoneers potential.

Klart sämre gick det för Oriflame som föll 8 procent efter att Nordea Markets sänkt sin riktkurs och upprepat sitt säljråd. Nordea pekar ut tillväxtmarknader som främsta boven till bankens negativa syn på kosmetikabolaget.

Goldman Sachs har sänkt sin rekommendation för Essity till neutral från köp och menar att marknaden är för optimistisk om hygienbolagets resultat för det tredje kvartalet. Framför allt är det ökade kostnader för råvaror och energi som underskattas. Essity sjönk 1,4 procent.

Berenberg har inlett bevakning av gruvbolaget Lucara Diamond med säljrekommendation. Lucara backade 5 procent.

Kepler Cheuvreux har inlett bevakning av en mängd bettingaktier, där köp sätts för Kambi, Kindred, Leo Vegas och MRG. Kambi klättrade 4,3 procent och Kindred 1,6 procent.

Affärsvärlden rekommenderade i sitt senaste nummer köp av aktier i oljebolaget Tethys Oil och skogsbolaget Bergs Timber, men sälj för IT-bolaget Sectra och byggbolaget Peab. Oljeaktien steg 2,5 procent och Bergs Timber lyfte 6,6 procent medan Sectra tappade 3,8 procent.

Carnegie har höjt sin riktkurs för Bonesupport från 17 till 25 kronor med upprepad köprekommendation. Aktien klättrade 6 procent till 24:40 kronor.

Indutrade steg 1,7 procent sedan ABG höjt sin rekommendation till köp.

Vid 16-tiden meddelas amerikansk makroekonomisk data över försäljningen av befintliga bostäder.

Graf: Storbolagsindexet OMXS30 torsdagen den 20 sept

image

Källa: Infront

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/20/banker-och-verkstad-drar-borsen.html

Concentric får det svårt att lyfta


Concentric tvingades i förra veckan meddela att en storkund valt att ta in ytterligare en leverantör av motorpumpar vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Bolaget räknar med att 10 procent av årets väntade omsättning kommer att försvinna under 2019. Concentric flaggade redan i halvårsrapporten för att detta var på gång. Men bolaget kunde då inte uppskatta storleken på effekten.

Kunden kvarstår dock och en effekt av det omförhandlade kontraktet blir att priserna höjs på de produkter som Concentric i framtiden inte längre ska leverera. Det innebär en positiv engångseffekt på både försäljning och lönsamhet i fjärde kvartalet i år.

Concentric underströk i samband med beskedet att verksamheten i övrigt löper på bra. Exkluderat den positiva engångseffekten i fjärde kvartalet räknar bolaget med att rörelsemarginalen för helåret 2018 kommer att landa på 22 procent. Det innebär ett lyft på cirka 3 procentenheter jämfört med 2017.

Aktiemarknaden var som sagt förberedd på att kundtappet skulle komma och aktien står faktiskt högre idag än innan beskedet lämnades. Concentric-aktien gick bra fram till början av sommaren, men därefter har utvecklingen varit svag. USA:s handelskrig med Kina är en bidragande faktor då det påverkar kunder som Caterpillar negativt, framför allt via högre stålpriser.

USA och Europa är Concentrics två överlägset viktigaste marknader. De står för cirka 45 procent vardera av koncernens omsättning. Concentric är ett av tre bolag som bildades när gamla Haldex delades upp 2011. Bolaget är världsledande tillverkare av pumpar för dieselmotorer och hydraulik som används i bland annat lastbilar, anläggningsmaskiner och truckar. Produkterna bidrar till förbättrad bränsleeffektivitet, minskade utsläpp och möjliggör kompaktare produkter.

Lastbilstillverkare är den sammantaget viktigaste kundgruppen för Concentric. De svarade för 43 procent av omsättningen i fjol. Tillverkare av entreprenadmaskiner och kunder inom industrin svarade vardera för 20-25 procent.

Den mest påtagliga effekten av att bli ett självständigt bolag för Concentric har varit den kraftigt förbättrade lönsamheten. 2011 rapporterade bolaget en justerad rörelsemarginal på drygt 13 procent. I år väntas den alltså landa på 22 procent.

Hittills i år har rörelsemarginalen förbättrats med 2 procentenheter jämfört med i fjol. Ökad försäljning med bra bruttomarginal har bidragit till förbättringen. Concentric genomförde kraftfulla besparingar i slutet av 2016 då sju procent av personalstyrkan fick lämna bolaget. De åtgärderna var ett svar på vikande efterfrågan i både USA och Europa. Numera sker effektiviseringar löpande i ett program som kallas Concentric Business Excellence.

Att lönsamheten nu tagit ett ytterligare kliv uppåt är resultatet av de tidigare effektiviseringarna i kombination med stigande volymer. Efterfrågan har sedan 2016 återhämtat sig starkt i Europa och USA. Under första halvåret i år har omsättningen justerat för valutaeffekter stigit med 13 procent.

Det är huvudsakligen efterfrågan på medelstora och tunga lastbilar som är stark för tillfället. Även övriga kundsegment noterar dock en bra efterfrågan.

Orderingången i det andra kvartalet indikerade en oförändrad omsättning i tredje kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal, justerat för säsongseffekter. Vd David Woolley konstaterar i halvårsrapporten att de produktionsplaner som slutkunderna har för närvarande pekar mot en något svagare tillväxt under andra halvan av 2018.

De analytiker som bevakar Concentric har såklart fått lov att skruva ned sina förväntningar på 2019 efter beskedet om det förlorade avtalet. Efter ett mycket starkt 2018 väntas omsättningen backa ett par procent nästa år. För 2020 är snittprognosen sedan en tillväxt på knappt 6 procent. Lönsamheten väntas förbättras med några tiondelar om året.

Vinsten per aktie väntas 2019 vara i princip oförändrad mot innevarande år och för 2020 väntas en vinsttillväxt på 7 procent. P/e-talen för de båda åren ligger i dagsläget på 15,6 respektive 14,6. Justerat för en nästan skuldfri balansräkning värderas rörelsen till 11,4 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Värderingen har kommit ned en hel del under 2018 i takt med att Concentric levererat starka resultat samtidigt som aktien backat.

Direktavkastningen i Concentric-aktien väntas uppgå till 2,7 procent respektive 2,9 procent de närmaste åren.

Concentric har under första halvåret 2018 förbättrat resultatet på sista raden med hela 25 procent jämfört med i fjol. Efterfrågan är stark och de ökande volymerna får som sagt positiv effekt på marginalerna. Resten av 2018 kommer sannolikt att fortsätta i samma stil men vi vet nu att 2019 kommer att bli ett rejält mellanår.

Det finns en gnagande oro i aktiemarknaden för att lastbilskonjunkturen befinner sig nära sin topp nu. Tillväxten i både Europa och USA har varit stark en tid och det blir svårare och svårare att krama ur högre volymer. Flaskhalsar i produktionen blir också ett allt större problem. Oron för att det inte kommer att bli så mycket bättre håller tillbaka aktier i sektorn. Volvo-aktien är precis som Concentric i princip oförändrad sedan årsskiftet trots starka resultat.

Givet detta tror vi att Concentric-aktien kan få svårt att lyfta särskilt mycket den närmaste tiden när resultaten i bästa fall väntas marschera på stället under det kommande året.

Förvärv är en joker som skulle kunna ge aktien en knuff uppåt. Förvärv fick en egen rubrik i David Woolleys vd-ord i halvårsrapporten. Han understryker att Concentric söker efter bolag som kan bredda verksamheten antingen geografiskt eller med ny teknik. Eldrivna fordon är ett område där Concentric på ett eller annat sätt måste expandera.

Möjligheten till förvärv räcker dock inte för att locka till köp i aktien. Rekommendationen stannar vid neutral.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/09/20/concentric-far-svart-att-lyfta-infor-mellanaret.html