Enorama Pharma ser på finansieringsalternativ

Avvikelsen mot föregående år är till största delen kostnader för projekt med att ta fram nya produkter, nyanställningar av personal samt ombyggnad av hemsida, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Soliditeten var 5,1 (32,3) procent den 30 juni 2018 och det egna kapitalet 1,2 miljoner kronor (5,6). Likvida medel uppgick till 4 miljoner (4,5) per 30 juni 2018.

”Arbetet med bolagets långsiktiga finansiering prioriteras av styrelsen och i nuläget utvärderas olika alternativ”, heter det.

https://www.di.se/nyheter/enorama-pharma-ser-pa-finansieringsalternativ/

Acando Norge förvärvar September BI – ett företag specialiserat på Analytics-lösningar för retail

September BI (www.septemberbi.no) är en av Norges ledande aktörer inom Business Intelligence (BI) för Retail och Supply Chain Management. September BI har en egenutvecklad lösning, Retail Operational Intelligence, utvecklad för att styra och optimera flöden, och att generera kundinsikter. September BI har flera betydande kunder som XXL, Intersport, G-sport, Nille och Vita.

September BI består av cirka 20 seniorkonsulter med djup kompetens inom relevanta teknologier och lång erfarenhet av att utveckla ERP-, BI- och POS-lösningar för retailindustrin. September BI leds av Øyvind Stige.

– Retailbranschen står mitt i en omfattande transformation. Modern teknologi gör att den digitala kundupplevelsen i den fysiska butiken blir verklighet. Kunderna ställer högre krav, och önskan om en individuell och anpassad kundupplevelse ökar. Genom förvärvet av September BI stärker vi vår kompetens och förmåga att leverera retaillösningar, samtidigt som vår styrka inom digitala lösningar, IoT och Analytics kan kombineras i innovativa lösningar till våra kunder, säger Sven Ivar Mørch, Vd för Acando Norge.

Acando har lång erfarenhet av att jobba med avancerade retaillösningar hos stora kunder i norra Europa. Dagligen arbetar över 350 Acando-konsulter hos retailkunder och Acando har hjälpt stora organisationer att genomföra omfattande transformationsprojekt och att implementera innovativa lösningar. Genom förvärvet av September BI stärker man förmågan att realisera datadrivna processer som skapar ökad kundtillfredsställelse och effektivitet. 

För mer information vänligen kontakta:
Olof Åkesson, Head of Sales, +46 (0)70 399 4137, [email protected]
Sven Ivar Mørch, Vd Acando Norge, +47 908 46 984, [email protected]

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden – innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Se pressmeddelande som pdf.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se?
Läs mer om publicering på DI.se

https://www.di.se/pressreleaser/2018/8/15/acando-norge-forvarvar-september-bi-ett-foretag-specialiserat-pa-analytics-losningar-for-retail/

Lägre auktionsomsättning tyngde Lauritz

Bolagets intäkter uppgick till 29,0 miljoner danska kronor (47,6). Minskningen beror främst på avyttringen av Fine Art-verksamheten och att det inte blev några intäkter från nya partneravtal. Vidare minskade intäkterna på grund av lägre auktionsomsättning och en svagare svensk krona.

Ebitda-resultat uppgick till 1,4 miljoner danska kronor (12,8). 

Nettoresultatet blev minus 4,2 miljoner kronor (plus 5,1) och vinst per aktie blev minus 0:10 (plus 0:13).

https://www.di.se/nyheter/lagre-auktionsomsattning-tyngde-lauritz/

Lägre intäkter och svagare resultat för Sprint Bioscience

”Sprint Bioscience affärs- och intäktsmodell bygger på delmålsbetalningar som utfaller när konkreta och i avtal definierade mål uppnås i de projekt vi utlicensierar, samt royalties på framtida försäljning. Så föll till exempel cirka 16 miljoner kronor ut i en första delmålsbetalning för PIP4K2-projektet förra kvartalet, medan intäkterna under andra kvartalet varit betydligt blygsammare”, konstaterar vd Anders Åberg.

Det första halvåret har annars varit positivt och intressant, menar vd:n, och lyfter fram att PIP4K2-projektet, som utlicensierades till Petra Pharma för två år sedan, fortskrider enligt plan.

”Vi följer naturligtvis utvecklingen i projektet nära och har stora förhoppningar på att det kommer att gå bra då de icke-GLP-toxikologiska studier som gjorts har sett mycket lovande ut. För vår del innebär det att nästa delmålsbetalning utfaller när första dosen ges i den kommande fas 1-studien, vilket beräknas ske under första kvartalet 2019”, skriver Anders Åberg.

Vad gäller immunonkologifältet gör Vps34 ”stora framsteg” och bolaget ser ett ”tydligt ökat kommersiellt intresse”, uppger Sprint Bioscience-chefen som säger sig se fram emot ”en spännande höst”.

Sprint Bioscience intäkter uppgick till 2,9 miljoner kronor (11,5) i det andra kvartalet. Rörelseresultatet landade på -9,7 miljoner kronor (1).

https://www.di.se/nyheter/lagre-intakter-och-svagare-resultat-for-sprint-bioscience/

Bambuser minus 10,8 miljoner

Rörelseresultatet uppgick till minus 10,8 miljoner kronor (minus 9,7) och nettoresultatet blev minus 10,9 miljoner kronor (minus 7,8).

Operativt kassaflöde uppgick till minus 10,9 miljoner kronor (minus 5,6) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,3 miljoner kronor (36,5).

”Jag betraktar det första halvåret som en omstartsfas för Bambuser. Vårt förändringsarbete har gått enligt plan och vi är nu redo att driva intäkter genom vår nya strategi. Under andra halvåret ligger fokus på att optimera vår digitala försäljningskanal. Något som vi bedömer kommer att kunna visa sig i form av tillväxt i både kunder och omsättning under senare delen av 2018″, kommenterar vd Maryam Ghahremani.

Bolaget har rekryterat en ny COO/CPO som kommer från Spotify, Jesper Funck.

”Under inledningen av hösten har jag en planerad föräldraledighet, då Jesper Funck kommer att få ta över det operativa ansvaret under en tid”, säger Maryam Ghahremani.

https://www.di.se/nyheter/bambuser-minus-108-miljoner/

Spiffx köper portfölj med kasinospel – betalar med aktier

Spelen förvärvas av spelutvecklaren Keith Long, som samtidigt anställs av Spiffx för att ansvara för kasinospelmarknaden. Ambitionen är att modernisera och återlansera flera av spelen under 2018 och säljarbetet gentemot operatörer inleds omedelbart, enligt Spiffx.

Förvärvet betalas med nyemitterade aktier och vid undertecknandet av avtalet betalas 500.000 aktier. Beroende på hur spelen levererar gentemot fördefinierade parametrar kan efter tolv månader en tilläggsköpeskilling på upp till 1,5 miljoner aktier betalas. Vid full betalning kommer Keith Long att äga 6,5 procent av aktierna i Spiffx räknat efter emissionerna, men utan hänsyn till eventuell utspädning från utestående optionsprogram.

https://www.di.se/nyheter/spiffx-koper-portfolj-med-kasinospel-betalar-med-aktier/

Kristersson toppar förtroendemätning

Moderaternas Ulf Kristersson ligger fortfarande i förtroendetoppen med 35 procent, enligt Novus nya mätning. Närmast efter honom återfinns Annie Lööf, 33 procent, och Stefan Löfven, 31 procent. Samtliga partiledares förtroende har stigit försiktigt med en till fem procentenheter sedan Novus junimätning.

”Det går att förklara med att det är ett valår och att det börjar bli fokus på att partiledarna faktiskt vill åstadkomma någonting”, säger Torbjörn Sjöström, vd för opinionsföretaget Novus till SVT.

I förtroendebotten återfinns Miljöpartiets båda språkrör Isabella Lövin, 12 procent, och Gustav Fridolin, 13 procent. Den som tar det största klivet uppåt i förtroende är Kristdemokraternas Ebba Busch Thor som nu har 20 procent vilket är en förändring på fem procentenheter.

”Det beror på att det tidigare har kretsat mycket kring de tre stora partierna och regeringen. Men nu inför valet har Kristdemokraterna fått en mycket större del av rampljuset och fått vara med i en del debatter och det ger en ökad chans för ett ökat förtroende”, säger Torbjörn Sjöström.

https://www.di.se/nyheter/kristersson-toppar-fortroendematning/

WNT Research i avtal med biovica

Bakgrunden till samarbetet ligger i ett flertal studier som har visat att enzymet tymidinkinas (TK) är starkt korrelerat till aggressiv tumörsjukdom. För att undersöka om det finns ett samband mellan TK, Wnt-5a och återfall av cancer, så kommer TK att bestämmas i den kommande fas 2-studien i patienter med tjocktarmscancer, heter det.

WNT Research har också slutit ett avtal med Unilabs för samarbete kring den kommande fas 2-studien. Unilabs kommer att bestämma mängden Wnt-5a i primärtumören, vilket är en viktig parameter för studien, enligt bolaget.

https://www.di.se/nyheter/wnt-research-i-avtal-med-biovica/

Warren Buffett fortsätter tanka Apple

Berkshire Hathaway ökar också på innehavet i det israeliska läkemedelsbolaget Teva med 6,7 procent, där han tidigare fördubblade sitt innehav i det första kvartalet.

Buffett har målmedvetet handlat Apple-aktier de senaste två åren och Berkshire Hathaway är nu den näst största aktieägaren i bolaget. Under första kvartalet köptes 75 miljoner Apple aktier och i maj beskrev Buffett sin övertygelse:

”Om man tittar på Apple så tror jag att de tjänar nästan dubbelt så mycket som det näst mest vinstbringande bolaget i USA.”

Ett annat fokusområde för Buffett är banker. Hittills i år är Goldman Sachs-aktien ner nästan 10 procent och Warren Buffet köper på dippen. Under andra kvartalet ökade Berkshire Hathaway sitt innehav i storbanken med 21 procent.

På ett år har Berkshire Hathaways A-aktie, som med ett pris på 311.000 dollar styck är världens dyraste, stigit med 17 procent.

https://www.di.se/nyheter/warren-buffett-fortsatter-tanka-apple/

Storytel ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Omsättningen uppgick till 343,5 miljoner kronor (279,7), en ökning med 23 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev minus 60,1 miljoner kronor (minus 22,1). Resultatet före skatt var minus 64,4 miljoner kronor (minus 26,6). Resultatet efter skatt blev minus 64,4 miljoner kronor (minus 26,7).

https://www.di.se/nyheter/storytel-okar-omsattning-men-minskar-rorelseresultat/