Timbro: LO har fel om populism och liberalism

Annons

LO:s utredare Marika Lindgren Åsbrink kritiserar nu vår analys och hänvisar till fyra forskningsstudier. Dessa studier motsäger dock inte vår tes. Marika Lindgren Åsbrink åberopar exempelvis en studie som visar att sambandet mellan populism och graden av arbetsmarknadsregleringar beror på landets arbetslöshetsnivå. I snitt finner författarna att arbetsmarknadsregleringar inte påverkar stödet för populister. Denna studie undergräver alltså inte vår tes. Tvärtom ger den stöd åt slutsatsen att avregleringar inte leder till mer populism.

De tre andra studierna Marika Lindgren Åsbrink hänvisar till fokuserar på vilken effekt import har på graden av populism inom regioner i europeiska länder. Dessa studier ger inte hela bilden eftersom man bara studerar hur förlorarna – de regioner som utsatts för importkonkurrens – påverkas och inte tar hänsyn till att andra delar av landet ser en positiv effekt av handeln genom billigare varor eller nya exportmöjligheter.

Resultatet i vår undersökning är goda nyheter, även ur ett LO-perspektiv. Om de reformer som har byggt Sverige starkt – Europasamarbetet, den fria handeln, ett samförstånd mellan näringsliv och fackförbund om vikten av en öppen ekonomi – inte leder till mer populism betyder det också att mer av sådan välståndsskapande politik inte riskerar att ha negativa konsekvenser på valdagen.

Alexander Fritz Englund, författare till Timbros briefing paper ”Liberalism och populism – sambandet som försvann”
Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro

Är du sakkunnig i en aktuell fråga? Välkommen att sända ditt inlägg till [email protected] Bifoga högupplöst porträttfoto. Textlängd 2.500-6.000 tecken inklusive blanksteg.

https://www.di.se/debatt/timbro-lo-har-fel-om-populism-och-liberalism/