Tungt slut på 2019 för teknikföretagen

”Orderingången fortsätter minska för maskinindustrin. Positivt är att nedgången inte tilltar. Utfallet följer den globala utvecklingen med lägre efterfrågan på investeringsvaror än normalt”, skriver Teknikföretagen.

Rapporteringen från företagen visar också att behovet av arbetskraft fortsätter att avta. Vi får gå tillbaka till de negativa effekterna av eurokrisen för drygt sju år sedan för att finna en så pass stor negativ förändring mellan två kvartal.

Andelen teknikföretag med brist på ingenjörer minskar under fjärde kvartalet till 31 från 35 procent.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar till 49 procent från 56 procent. Därmed ligger andelen fortfarande över ett historiskt genomsnitt.


Teknikföretagen barometer 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv

Orderingång exportmarknad -23 -5 11 8
Orderingång hemmamarknad -23 -12 -4 1
Kapacitetsutnyttjande (%) 49 56 58 61

Bild: Orderingång exportmarknad och hemmamarknad

 

image

 

Bild: Andel företag med fullt kapacitetsutnyttjande

 

image

 

Läs artikeln