Tyskt Ifo-index stiger

IFO-index över klimatet inom näringslivet i Tyskland steg till 96,3 i december, jämfört med reviderade 95,1 föregående månad (95,0).