Vad är egentligen ”digital vård”?

Många har säkert hört begreppet ”digital vård” förut. Men vad betyder det? Hur ser vården ut i framtiden? http://www.pressen.se/10860238.html